Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Produktion, produkter och tjänster

En hållbar produktion behöver bland annat vara så resurseffektiv som möjligt. När företag använder modern miljöteknik och digitalisering kan man åstadkomma både högre effektivitet, spara pengar och få en lägre påverkan på miljön. Vi stöttar och samverkar med företag för att hitta nya lösningar inom dessa områden.

Vi upphandlar varje år varor och tjänster för stora summor. Om en större andel av dessa kan tas hem av lokala aktörer skulle dessa pengar kunna bidra till att stärka lokala företag.

Vi stöttar därför lokala företag att vara med i våra upphandlingar och vi arbetar för att säkerställa att lokala aktörer får lika goda möjligheter att vinna kommunala upphandlingar. Det stärker det lokala näringslivet då ytterligare jobb skapas. Och med lokalt producerade varor och tjänster kan även negativ miljöpåverkan minskas och hållbarhetsperspektivet stärkas.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Hållbart företagande.

 • Näringslivsstrategi

  Näringslivsstrategin beskriver hur vi arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att starta, växa och etablera sig i vår kommun. För Borås är ett starkt och framgångsrikt näringsliv en förutsättning för att kunna växa, utvecklas som kommun och för att kunna förverkliga vår vision. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Näringslivsstrategi Pdf, 552.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Policy för inköp i kommunen

  Policyn beskriver vad som gäller för hela kommunkoncernen vid upphandlingar och inköp. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Policy för inköp i kommunen Pdf, 85.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Regler för inköp i kommunkoncernen

  Vi ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets intresse. Dokumentet är beslutat av Kommunstyrelsen och gäller till och med .

  Regler för inköp i kommunkoncernen Pdf, 123.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Produktion, produkter och tjänster

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter