Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Socialt företagande och arbetskraft

Vi vill på olika sätt underlätta för kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi ställer krav på socialt ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända, de som är långt ifrån ett arbete och unga att få chans till praktik, som kan leda till arbete i näringslivet. Vi vill också arbeta för att Borås ska vara attraktivt för både näringsliv och arbetstagare genom att arbeta för bättre kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Socialt företagande och arbetskraft.

  • Näringslivsstrategi

    Näringslivsstrategin beskriver hur vi arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att starta, växa och etablera sig i vår kommun. För Borås är ett starkt och framgångsrikt näringsliv en förutsättning för att kunna växa, utvecklas som kommun och för att kunna förverkliga vår vision. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

    Näringslivsstrategi Pdf, 552.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  • Program för ett integrerat samhälle

    Vi ska i vårt integrationarbetet ha ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

    Program för ett integrerat samhälle Pdf, 522.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Socialt företagande och arbetskraft

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter