Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansökningsformulär

Du kan ansöka om stöd genom att fylla i nedanstående formulär. När du trycker på Skicka-knappen går din ansökan iväg till Vård- och äldreförvaltningen myndighet. En biståndshandläggare kommer att kontakta dig för att starta en utredning av dina behov.Endast en person per ansökan
Om du vill ha en e-postbekräftelse på din ansökan behöver du fylla i en e-postadress
Jag är * (obligatorisk)
Jag är


Namn på biståndshandläggare

Telefonnummer till biståndshandläggare
Finns behov av tolk
Finns behov av tolk
Skriv namn, relation och telefonnummer

Skriv namn, relation och telefonnummer
Företrädare
Företrädare
Skriv namn, adress och telefonnummerSkriv namn samt telefonnummer
Vi hanterar dina uppgifter enligt sekretesslagstiftningen och dataskyddsförordningen
Vi behandlar dina personuppgifter till exempel namn, personnummer, adress och uppgift om hälsa, för att kunna hantera din ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen utifrån den lagliga grunden allmänt intresse och myndighetsutövning. De uppgifter du lämnar Borås Stad kommer att hanteras av Vård- och äldreförvaltningen. Vård- och äldrenämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna. Om du har frågor, kontakta oss via e-post aldreomsorgmyndighet@boras.se eller via Borås Stads växel 033-35 70 00.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökningsformulär

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender