Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ansöka om stöd

Alla insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) behöver du ansöka om. Det är biståndshandläggarna inom myndighet på Vård- och äldreförvaltningen som utreder och fattar beslut.

När du ansöker om stöd hanterar vi uppgifterna om dig i enlighet med dataskyddsförordningen. Det gör vi för att kunna behandla din ansökan. Du kan läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter på boras.se/pub.

Du som är 18 år eller äldre och behöver praktisk hjälp i vardagen ansöker om stöd enligt SoL genom blanketten som du hittar här nedanför.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen för personer från 18 år


Så här ansöker du – steg för steg

Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Vill du ansöka muntligt ringer du till en biståndshandläggare. Vill du ansöka skriftligt fyller du i blanketten Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen för personer från 18 år. Du hittar den under rubriken Självservice. Ansöka om hjälp kan bara du själv eller en legal företrädare, till exempel en förvaltare, göra.

Ring Borås Stads växel, 033-35 70 00, och be att få prata med en biståndshandläggare

Posta din ansökan till:
Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Myndighet
501 80 Borås

Träffa en handläggare

När din ansökan har kommit in till oss kontaktar en biståndshandläggare dig för att inleda en utredning. I de flesta fall bokar vi ett möte med dig, ofta i ditt eget hem.

I vissa fall behöver vi få information om dig som finns hos till exempel hälso- och sjukvården eller andra myndigheter för att kunna göra en bedömning. I samband med din ansökan får du godkänna att vi hämtar information hos andra.

Vi jobbar utifrån Individens behov i centrum, IBIC, som bygger på att det är din egen upplevelse av ditt behov av hjälp som ska vara utgångspunkten i utredningen.

Socialtjänstlagen styr vår bedömning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för hemtjänst, korttidsvistelse och vård- och omsorgsboende samt regler för hemvårdsbidrag och förenklat beslutsfattande Pdf, 218.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Beslut

När biståndshandläggaren är klar med din utredning får du ett skriftligt beslut som skickas hem till dig med post. Vanligtvis får du också ett muntligt besked.

Säg till din biståndshandläggare om du vill ta del av beslutsunderlaget. Du har också i övrigt rätt att läsa all dokumentation som rör dig. Om du vill ta del av uppgifterna om dig kan du kontakta din biståndshandläggare.

Din rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. I din överklagan måste du bland annat beskriva varför du tycker att beslutet är fel. Överklagan ska ha kommit in till Vård- och äldreförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör för att överklaga beslutet framgår av följebrevet som du får tillsammans med beslutet. Om du vill ha hjälp att överklaga kan du vända dig till din biståndshandläggare.

Skicka din överklagan till:
Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Myndighet
501 80 Borås

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansöka om stöd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol