Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avgifter för vård och omsorg

På den här sidan finns en sammanfattning av avgifterna för vård och omsorg samt mattaxan. Taxan gäller för den vård och omsorg och annan service inom kommunens verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning som ges enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Taxan gäller oavsett om insatserna utförs av kommunen eller av ett privat företag på uppdrag av kommunen.

Komplett taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Pdf, 236.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifterna består av två olika taxor, en timavgift för serviceinsatser i ordinärt boende och månadsavgifter för omsorgsinsatser och kommunal primärvård (hemsjukvård) med mera. De som bor på vård- och omsorgsboende betalar en avgift för alla insatser.

Service

Serviceinsatser kostar 230 kronor per timme. Service kan till exempel vara städning, inköp av dagligvaror och mat, matdistribution, övriga ärenden samt tvätt och klädvård.

Omvårdnad och boendestöd

Omvårdnad kostar 250 kronor i månaden.

I omvårdnad ingår till exempel personlig  hygien, på- och avklädning, toalettbesök och förflyttningar. Det kan också vara hjälp vid måltider, sociala aktiviteter samt trygghetsbesök (till exempel för att dämpa oro).

Boendestöd är avgiftsfritt. Boendestöd är ett stöd i ditt hem eller i din närmiljö. Du kan till exempel få stöd med veckoplanering, stöd att komma ut i sociala sammanhang eller att komma igång med vardagssysslor.

Trygghetslarm

Trygghetslarm kostar 100 kronor i månaden. Du betalar en avgift för telefonsamtal till din telefonoperatör. Däremot betalar du inget för teknik, personalstöd eller insatser i samband med akutlarm.

Dagverksamhet

Dagverksamhet kostar 250 kronor i månaden. Det läggs till en extra kostnad för mat.

Kommunal primärvård (hemsjukvård)

Kommunal primärvård kostar 250 kronor i månaden. Avgiften gäller insatser av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Kommunal primärvård (hemsjukvård) för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kostar 86 kronor per dygn. I avgiften ingår service, omvårdnad, hemsjukvård samt aktiviteter och eventuellt larm. Det läggs till en kostnad för mat på 155 kronor per dygn.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende kostar 2575 kronor i månaden. Avgiften inkluderar service, omvårdnad, hemsjukvård samt aktiviteter och eventuellt larm. Kostnad för mat och hyra läggs till.

Måltidspriser på vård- och omsorgsboende

‌Måltidspriser på vård- och omsorgsboenden

Måltid

Avgift/månad

Alla måltider

4890 kronor

Enbart huvudmål

2400 kronor

Frukost och huvudmål

3420 kronor

Huvudmål och kvällsmål

3870 kronor


Komplett taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Pdf, 260.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Restaurangpris utan bistånd

Priset på äldreomsorgens restauranger är 90 kronor per portion för lunch inklusive en enklare dessert. Detta gäller för pensionärer och deltagare i daglig verksamhet.

Minimibelopp

Alla måste ha tillräckligt med pengar kvar när skatt och bostad har betalats. Detta kallas minimibelopp och ska täcka normala levnadskostnader som till exempel mat, kläder, skor, hygien, telefon och sjukvård. Beroende på inkomst sänks vård- och omsorgsavgiften så mycket att brukaren har kvar sitt minimibelopp. Som lägst blir vård- och omsorgsavgiften 0 kronor.

Minimibeloppet är 7 062 kronor för ensamboende och 5 762 kronor vardera för personer som bor tillsammans år 2024. För personer under 65 år är beloppet 10 procent högre.

För familjer med barn under 18 år ska minimibeloppet ökas med rimliga kostnader för barn som är hemmavarande.

Minimibeloppet kan höjas eller sänkas med hänsyn till personliga omständigheter, till exempel vid kostnader för god man. Behovet ska vara varaktigt i minst 6 månader och beloppet minst 200 kronor i månaden.

Avgiftsunderlag

För att kunna beräkna din avgift för vård och omsorg får du varje år en inkomstförfrågan per post. De uppgifter du lämnar används för att beräkna din avgift. Hur stor avgiften blir beror på vilken inkomst du har och hur mycket hjälp du får.

Till inkomst räknas bland annat pension, inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt bostadstillägg/bostadsbidrag. Avgiften påverkas inte av förmögenhet, bara av räntor och andra utdelningar.

Om dina inkomster eller utgifter ändras under året kan du hämta en ny inkomstförfrågan på boras.se att fylla i och skicka in. Du kan också ringa en avgiftshandläggare och be att få en ny blankett hemskickad. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Inkomstförfrågan för beräkning av avgift Pdf, 129.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Allmänt om avgifterna

Avgifterna gäller föregående kalendermånad. Är fakturabeloppet under 100 kronor skickar vi ingen räkning. Belopp som inte har fakturerats läggs ihop och när summan är minst 100 kronor skickar vi en samlingsfaktura för flera månader.

Bortavaro

Vid bortavaro från vård- och omsorgsboende under en hel månad behöver du inte betala någon avgift. Vid bortavaro som varar mindre än en månad men som överstiger 15 sammanhängande dagar betalar du en halv avgift.

Matavgiften tas bort från första dagen om du har anmält det dagen innan. Om du inte har anmält det, tas avgiften bort från den åttonde dagen.

Jämkning

Avgiften kan jämkas i två fall:

  • om en make/maka eller registrerad partner flyttar till vård- och omsorgsboende och den andre bor kvar i den ursprungliga bostaden. Den som bor kvar ska inte drabbas av en försämrad situation.
  • om någon flyttar med sin make/maka, registrerad partner eller sambo till vård- och omsorgsboende utan att själv ha behov av omsorg. Den medflyttande betalar bara för de faktiska insatserna.

Man måste ansöka för att få jämkning.

Din rätt att överklaga

Beslut om vård- och omsorgsavgiften går att överklaga. Kontakta Vård- och äldreförvaltningen om det gäller äldreomsorgen och Sociala omsorgsförvaltningen om det gäller verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Du når båda via Borås Stads växel, telefon 033-35 70 00.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för vård och omsorg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender