Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avgifter för vård och omsorg

På den här sidan finns en sammanfattning av avgifterna för vård och omsorg samt mattaxan. Taxan gäller för den vård och omsorg och annan service inom kommunens verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning som ges enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Taxan gäller oavsett om insatserna utförs av kommunen själv eller av ett privat företag på uppdrag av kommunen.

Komplett taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Pdf, 191.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Förändrad taxa 2022-08-01 Pdf, 201.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifterna består av två olika taxor, en timavgift för serviceinsatser i ordinärt boende och månadsavgifter för omsorgsinsatser och hemsjukvård med mera. De som bor på vård- och omsorgsboende betalar en avgift för samtliga insatser.

Service

Serviceinsatser kostar 230 kronor per timme. Service kan till exempel vara städning, inköp av dagligvaror och färdiglagad mat, matdistribution, övriga ärenden samt tvätt och klädvård.

Omvårdnad och boendestöd

Omvårdnad kostar 250 kronor i månaden oavsett antalet utförda timmar.

I omvårdnad ingår till exempel personlig  hygien, på- och avklädning, toalettbesök och förflyttningar. Det kan också vara hjälp vid måltider, sociala aktiviteter samt trygghetsbesök (till exempel för att dämpa oro samt hjälp med att ta emot och förmedla information).

Boendestöd är avgiftsfritt. Boendestöd är ett stöd i ditt hem eller i din närmiljö. Du kan till exempel få stöd med att upprätta struktur och veckoplanering, stöd att komma ut i sociala sammanhang eller att komma igång med vardagssysslor.

Trygghetslarm

Trygghetslarm kostar 100 kronor i månaden. Du betalar vanlig taxa för telefonsamtal till din telefonoperatör, men ingenting för teknik, personalstöd eller åtgärder i samband med akutlarm.

Dagverksamhet

Dagverksamhet kostar 250 kronor i månaden. Avgiften avser aktiviteten. Kostnad för mat tillkommer.

Hemsjukvård

Hemsjukvård kostar 250 kronor i månaden oavsett omfattning. Avgiften avser insatser av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Kommunal hälso- och sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kostar 72 kronor per dygn. Avgiften inkluderar service, omvårdnad, hemsjukvård samt aktiviteter och eventuellt larm. Kostnad för mat tillkommer med 140 kronor per dygn.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende kostar 2170 kronor i månaden. Avgiften inkluderar service, omvårdnad, hemsjukvård samt aktiviteter och eventuellt larm. Kostnad för mat och hyra tillkommer.

Måltidspriser på vård- och omsorgsboende

‌Måltidspriser på vård- och omsorgsboenden

Måltid

Avgift/månad

Alla måltider

4200 kronor

Enbart huvudmål

2070 kronor

Frukost och huvudmål

2940 kronor

Huvudmål och kvällsmål

3330 kronor


Komplett taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Pdf, 234.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Restaurangpris utan bistånd

Priserna på enstaka portioner på äldeomsorgens restauranger är 80 kronor per portion för lunch inklusive en enklare dessert för pensionärer och deltagare i daglig verksamhet.

Minimibelopp

Alla måste ha tillräckligt med pengar kvar när skatt och bostad har betalats. Detta kallas minimibelopp och ska täcka normala levnadsomkostnader, till exempel mat, kläder, skor, hygien, telefon, dagstidning och sjukvård. Beroende på inkomst minskas vård- och omsorgsavgiften så mycket att brukaren har kvar sitt minimibelopp. Som lägst blir vård- och omsorgsavgiften 0 kronor.

Minimibeloppet är 5 853 kronor för ensamboende och 4 807 kronor för vardera sammanlevande makar och sambor år 2022. För personer under 65 år är beloppet 10 procent högre.

För familjer med barn under 18 år ska minimibeloppet ökas med rimliga kostnader för hemmavarande barn.

Minimibeloppet kan höjas eller sänkas med hänsyn till individuella omständigheter, till exempel vid kostnader för god man. Behovet ska vara varaktigt (minst 6 månader) och beloppet minst 200 kronor i månaden.

Avgiftsunderlag

För att kunna beräkna din individuella avgift för vård och omsorg får du varje år en inkomstförfrågan per post. De uppgifter du lämnar används för att beräkna storleken på din avgift. Hur stor avgiften blir beror på vilken inkomst du har och hur mycket hjälp du får.

Till inkomst räknas bland annat pension, inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt bostadstillägg/bostadsbidrag. Avgiften påverkas inte av förmögenhet, bara av räntor och andra utdelningar.

Om dina inkomster eller utgifter ändras under året kan du hämta en ny inkomstförfrågan på boras.se. och fylla i och skicka in. Du kan också ringa en avgiftshandläggare och be att få en ny blankett hemskickad. Kontatkuppgifter finns längst ner på sidan.

Inkomstförfrågan för beräkning av avgift Pdf, 140.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Allmänt om avgifterna

Avgifterna avser föregående kalendermånad. Är fakturabeloppet under 50 kronor skickar vi ingen räkning. Belopp som inte har fakturerats läggs ihop och när summan är minst 50 kronor skickar vi en samlingsfaktura för flera månader.

Bortavaro

Vid bortavaro från vård- och omsorgsboende under en hel månad behöver man inte betala någon avgift. Vid bortavaro som understiger en månad men som överstiger 15 sammanhängande dagar betalar man halv avgift.

Matavgiften tas bort från första dagen om har anmält det dagen innan. Om man inte har anmält det, tas avgiften bort från den åttonde dagen.

Jämkning

Avgiften kan jämkas i två fall:

 • om en make/maka eller registrerad partner flyttar till vård- och omsorgsboende och den andre bor kvar i den ursprungliga bostaden. Den kvarboende ska inte drabbas av en oskäligt försämrad situation.
 • om någon flyttar med sin make/maka, registrerad partner eller sambo till vård- och omsorgsboende utan att själv ha behov av omsorg i sådan omfattning. Den medflyttande betalar då avgift efter de faktiska insatserna.

Man måste ansöka för att få jämkning.

Din rätt att överklaga

Beslut om vård- och omsorgsavgiften går att överklaga. Ta kontakt med Vård- och äldreförvaltningen om det gäller äldreomsorgen och Sociala omsorgsförvaltningen om det gäller verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Du når båda via Borås Stads växel, telefon 033-35 70 00.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för vård och omsorg

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Lektionssal med tre personer som sitter vid skrivbord

  Samhällsorientering som väg in i samhällslivet

  Publicerad

  Är du nyanländ med uppehållstillstånd och folkbokförd i Borås? Då erbjuds du alltid 110 timmar i samhällsorientering. Just nu görs en extra insats för att även ...
 • Anhörigstödet i Borås Stad

  Borås har Sveriges bästa anhörigstöd!

  Publicerad

  Borås Stads anhörigstöd har utvidgats och utvecklats mycket under 2021 och 2022. Nu prisas detta arbete genom att Borås igår utsågs till Årets Anhörigkommun på ...
 • logotyp för eMedborgarveckan

  eMedborgarveckan för ökad digital delaktighet

  Publicerad

  På måndag startar eMedborgarveckan, den nationella kampanjen med syfte att öka den digitala delaktigheten och användningen av e-tjänster. Flera aktörer från Bor...
Ikon: Kalender

Kalender