Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avgifter för stöd och service

Här står information om avgifter:

Du som får stöd och service från

Borås Stad kan behöva betala för det.

Det beror på vilken lag som styr

det stöd och den service du får.

Det du betalar kallas avgift.

Stöd enligt socialtjänstlagen, SoL

Om du får stöd enligt socialtjänstlagen

betalar du samma avgifter som

inom äldreomsorgen.

Du kan läsa mer på

Avgiftssidan för äldre (inte på lättläst).

Bostad med särskild service, SoL - psykiatriboende

Hyran är aldrig mer än

6 480 kronor per månad.

Stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd och service enligt LSS kostar inget

men lagen säger att kommunen får

ta betalt för:

  • mat, om den köps in gemensamt
  • hyra
  • aktiviteter på fritiden.

Du betalar inget extra till kommunen

utan bara det som till exempel aktiviteten kostar.

Bostad med särskild service, gruppbostäder och servicebostäder

Om du bor i en gruppbostad eller en servicebostad betalar du

  • mat, om den köps in gemensamt
  • hyra
  • aktiviteter på fritiden.

Hyran är aldrig mer än

5 580 kronor per månad.

Om gruppbostaden köper in mat gemensamt

betalar du en matavgift.

Matavgift vid korttidsvistelse

Du som har korttidsvistelse betalar

en matavgift för maten du äter där.

Hur mycket du betalar beror på

hur gammal du är.

Matavgift för korttidsvistelse, indelat efter ålder och typ av måltid:

Ålder

0 till 7 år

8 till 15 år

16 år och äldre

Huvudmål

25 kronor

31 kronor

33 kronor

Frukost

13 kronor

17 kronor

18 kronor

Kvällsmål

17 kronor

22 kronor

23 kronor

2 mellanmål

16 kronor

16 kronor

16 kronor

Korttidstillsyn

Du som har korttidstillsyn betalar

en matavgift för maten du äter där.

Korttidstillsyn före och efter skoldagen

Om du har korttidstillsyn före och efter

skoldagen betalar du en avgift för varje termin.

Avgiften är:

  • 425 kronor för höstterminen
  • 475 kronor för vårterminen.

Korttidstillsyn under lov

Du som har korttidstillsyn under lov betalar

  • avgift för mat
  • avgift för resor till aktiviteter.

Hur mycket du betalar beror på

hur gammal du är.

Matavgift för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, indelat efter ålder, typ av måltid och resekostnad.

Ålder

13 till 15 år

16 år och äldre

2 mellanmål

10 kronor

10 kronor

Lunch

20 kronor

23 kronor

Resor

10 kronor per resa

10 kronor per resa


Boende i familjehem eller på elevhem

Du som bor i familjehem eller på elevhem

betalar en avgift för maten du äter där.

Hur mycket du betalar beror

på hur gammal du är.

Matavgift för boende i familjehem eller på elevhem, indelat efter ålder och typ av måltid.

Ålder

14 till 15 år

16 år och äldre

2 mellanmål

10 kronor

10 kronor

Lunch

20 kronor

23 kronor


Du som är 19 år eller äldre och

har aktivitetsersättning eller

annan inkomst

betalar en avgift för boendet.

Taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS. Pdf, 120.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Inte på lättläst).

Har du frågor om avgifterna?

Du kan ringa oss om du har frågor om avgifter.

Ring Borås Stads växel och fråga efter en

avgiftshandläggare på Vård- och äldreförvaltningen

Telefon: 033-35 70 00.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för stöd och service

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol