Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avgifter för stöd och service

Du som har en funktionsnedsättning och får stöd och service från Borås Stad kan behöva betala en avgift. Det beror på vilken lag som styr de insatser du får. Kommunen kan ta ut en avgift för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är i princip gratis.

Här hittar du information om avgifter för:

Socialtjänstlagen

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen står i Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om den på Avgiftssidan för äldre.

Bostad med särskild service - psykiatriboende

Hyran är högst 6 700 kronor per månad. Hyran betalas till hyresvärden som är Lokalförsörjningsförvaltningen.

Om du inte handlar och lagar din mat själv så betalar du en avgift för de måltider du äter. Du betalar avgiften varje månad.

 • Huvudmål 80 kronor
 • Frukost 24 kronor
 • Kvällsmål 39 kronor
 • Mellanmål 10 kronor/styck

Korttidsboende

Om du inte handlar och lagar din mat själv så betalar du en avgift för de måltider du äter. Du betalar avgiften varje månad.

 • Huvudmål 80 kronor
 • Frukost 24 kronor
 • Kvällsmål 39 kronor
 • Mellanmål 10 kronor/styck

LSS

Insatser enligt LSS är i princip gratis. Däremot har kommunen enligt lag rätt att ta ut rimliga avgifter för

 • bostad
 • fritidsverksamhet
 • kulturella aktiviteter.

Avgifterna får inte vara högre än kommunens självkostnadspris. Du som har en LSS-insats betalar din egen mat.

Bostad med särskild service för vuxna - gruppbostäder och servicebostäder

Du betalar själv hyra och mat samt för aktiviteter på fritiden.

Hyran är högst 5 850 kronor per månad. Hyran betalas till hyresvärden, som är Lokalförsörjningsförvaltningen.

Om du inte handlar och lagar din mat själv, betalar du en avgift för de måltider du äter. Du betalar avgiften varje månad.

 • Huvudmål 42 kronor
 • Frukost 23 kronor
 • Kvällsmål 29 kronor
 • Mellanmål 10 kronor/styck

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet varierar matavgiften med åldern:

Matavgift vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet, indelat efter ålder och typ av mål.
Ålder0-7 år8-15 år16 år och äldre
Huvudmål:31 kronor39 kronor42 kronor
Frukost:17 kronor22 kronor23 kronor
Kvällsmål:22 kronor28 kronor29 kronor
Mellanmål 2 stycken:20 kronor20 kronor20 kronor


Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Vid korttillsyn i anslutning till skoldagen tas en avgift för mellanmål ut. Avgiften tas ut terminsvis och är samma även om man är sjuk eller frånvarande. Vid lovtillsyn tas avgift ut per måltid för lunch och mellanmål. Matavgiften varierar med elevens ålder.

Ålder13-15 år16 år och äldre
Lunch39 kronor42 kronor
Mellanmål10 kronor10 kronor
Terminsavgift för mellanmål hösttermin892 kronor892 kronor
Terminsavgift för mellanmål vårtermin998 kronor998 kronor


Bostad med särskild service för barn och unga eller familjehem

För barn och ungdomar under 18 år som får omvårdnad i ett annat hem än det egna, har föräldrarna skyldighet att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden, i rimlig utsträckning. Avgiften bestäms enligt samma grunder som betalningsskyldigheten för underhållsstöd. Avgiften baseras på vad respektive förälder tjänar. För 2024 är avgiften per förälder högst:

 • 1673 kronor (för barn upp till 7 år)
 • 1823 kronor (för barn 7-15 år)
 • 2223 kronor (för barn över 15 år).

För de över 18 år tar kommunen ut en avgift för mat. Avgiften betalas varje månad.

 • Huvudmål 42 kronor
 • Frukost 23 kronor
 • Kvällsmål 29 kronor
 • Mellanmål 10 kronor/styck

För de över 18 år med inkomst tar kommunen även ut en avgift för bostad.

Boendekostnaden följer Konsumentverkets beräkning för vad ungdomar med egen inkomst bör betala när de bor hemma. För 2024 beräknades boendekostnaden till 2600 kronor per månad.

Taxa för bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSSPdf, 120.4 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Kommunal primärvård (hemsjukvård)

Kommunal primärvård (hemsjukvård) kostar 250 kronor i månaden oavsett omfattning. Avgiften gäller insatser av

 • sjuksköterska
 • fysioterapeut
 • arbetsterapeut.

Kommunal hälso- och sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år är gratis.

Har du frågor om avgifterna?

Kontakta en avgiftshandläggare om du vill fråga om avgifterna. Alla avgiftshandläggare jobbar på Vård- och äldreförvaltningen och du når dem via Borås Stads växel, telefon 033-35 70 00.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för stöd och service

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender