Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansöka om stöd

Du kan ansöka om stöd och service hos kommunen

utifrån socialtjänstlagen (SoL)

eller lagen om stöd och service

till vissa funktionshindrade (LSS).

Det är olika blanketter för LSS och SoL.

Det är viktigt att du använder rätt blankett

när du ansöker om stöd.

Vilket stöd som hör till vilken lag kan du läsa mer om

på sidan Vilket stöd kan jag få.

 

Socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstlagen är för dig

som har psykisk funktionsnedsättning

och behöver motivering och stöttning i vardagen.

Om du är 18 år eller äldre ansöker du

genom att fylla i blanketten nedan.

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen för personer från 18 år. Pdf, 686.6 kB.

Hit skickar du blanketten

Skicka blanketten till

Sociala omsorgsförvaltningen

501 80 Borås

Om du är under 18 år ring till Borås Stads växel

telefonnummer 033- 35 70 00.

Fråga efter en SoL-handläggare.

En handläggare kontaktar dig när vi fått din ansökan.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

En person med funktionsnedsättning

kan ha rätt att få extra stöd och service enligt LSS-lagen.

Du kan få stöd och service om du till exempel

har en utvecklingsstörning,

hjärnskada eller autism.

Du ansöker om stöd genom att fylla i blanketten nedan.

Ansökan om insatser enligt LSS Pdf, 672.3 kB.

Hit skickar du blanketten

Skicka blanketten till

Sociala omsorgsförvaltningen

501 80 Borås

En handläggare kontaktar dig när vi fått din ansökan.

Utredning och beslut

Handläggaren gör en utredning.

Då tar hen reda på om du

har rätt att få stöd och

vilken hjälp du behöver.

När utredningen är klar fattar handläggaren ett beslut

och du får veta om du får stöd eller inte.

Du har rätt att överklaga

Du kan överklaga beslutet om

du tycker det är fel.

På beslutet står det hur du gör för att överklaga.

Skicka din överklagan inom tre veckor efter du fått ditt beslut.

Skicka din överklagan till:

Sociala omsorgsförvaltningen

501 80 Borås Stad

Vi använder dina personuppgifter

När du ansöker om stöd använder vi dina personuppgifter

till exempel ditt namn och personnummer.

Det gör vi för att kunna utreda din ansökan.

Vi skyddar dina personuppgifter.

När du kommunicerar med Borås Stad

behandlar vi dina personuppgifter.

För mer information om hur

Borås Stad hanterar personuppgifter se

boras.se/pub.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansöka om stöd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol