Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vilket stöd kan jag få?

Om du har en funktionsnedsättning

kan du ha rätt att få stöd.

Det finns två lagar som styr vem som kan få stöd:

  • socialtjänstlagen (SoL)
  • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

I socialtjänstlagen står det

vilken hjälp du kan få och vad

kommunen ska göra.

Alla människor i Sverige ska kunna

få hjälp av socialtjänsten om de behöver.

Du kan få hjälp med:

Vem kan söka stöd enligt SoL i Borås?

Alla som bor i Sverige har rätt att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.

Du har inte rätt till stöd om du själv

kan ordna det du behöver eller

får det ordnat på annat sätt.

Att ansöka om stöd enligt SoL

För att få stödet måste du skicka in en ansökan.

Läs mer om hur du ansöker på Ansöka om stöd.

Stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS är en lag för personer med funktionsnedsättning.

Målet med LSS är att personer med

funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.

Vem har rätt till stöd enligt LSS?

Du har rätt att ansöka om stöd enligt LSS om du:

  1. Har en intellektuell funktionsnedsättning eller autism.
  2. I vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller sjukdom.
  3. Har andra stora funktionsnedsättningar och därför behöver mycket stöd och hjälp.

Du kan ansöka om följande insatser enligt LSS:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vilket stöd kan jag få?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol