Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som

kan hjälpa dig. Kontaktpersonen ska

vara som en vän.

 

Kontaktpersonen kan hjälpa dig med

kontakter med andra människor och

följa med på aktiviteter.

Kontaktpersonen kan vara någon du kan ringa till

när du vill prata en stund.

Du bestämmer vad du ska göra

tillsammans med kontaktpersonen.

Vem kan få en kontaktperson?

Många som har en funktionsnedsättning har

rätt att ansöka till en kontaktperson.

Du kan ha rätt att ansöka till kontaktperson om du

tillhör någon av personkretsarna

som det står i om i lagen LSS.

Att ansöka om kontaktperson

För att få kontaktperson behöver du ansöka om det.

En handläggare utreder om du har rätt till kontaktperson.

Du kan läsa mer om hur du ansöker på sidan Ansöka om stöd.

Om du vill veta mer

Om du vill ha hjälp med att fylla i ansökan eller

om du vill veta mer kan du ringa oss.

Ring Borås Stads växel och be om att få prata med en

LSS-handläggare på Sociala omsorgsförvaltningen.

Telefon: 033-35 70 00.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kontaktperson

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol