Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Ordningsregler

Vi har några ordningsregler som gäller alla som går eller jobbar på Viskastrandsgymnasiet.

Trygghet och bemötande

Som elev på Viskastrandsgymnasiet ska du alltid känna dig trygg. Du ska bli bemött på ett bra och korrekt sätt och bli accepterad för den du är oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, eller sexuell läggning.

Det innebär att vi alltid pratar respektfullt med varandra och att vi förstås aldrig utsätter någon annan för våld, hot, mobbning eller trakasserier.

Arbetsmiljö

Alla mår bra av en god arbetsmiljö. Vi anstränger oss för att hålla skolan snygg, hel och ren, bland annat genom att använda papperskorgarna, duka av efter oss i matsal/caféteria, och vara varsam med möbler och utrustning. Datorerna får därför inte användas när vi äter, i matsalen eller i cafeterian. Vi ser också till att verktygen stannar i verkstadslokalen och att skor, kläder och händer är rengjorda innan förflyttning sker till skolans övriga lokaler.

För att alla ska uppleva en bra arbetsmiljö så använder vi lokalerna för sina ändamål. Det vill säga vi fikar i cafeterian och äter mat i matsalen/cafeterian. Frukt och annat mellanmål kan också ätas i uppehållsutrymmena. Vi äter och dricker alltså inte i lektionslokaler, bibliotek, hörsal etcetera, om inte ansvarig lärare ger sin tillåtelse vid särskilda tillfällen.

För allas trivsel och för att minska brandrisken så hänger vi in ytterkläder i skåpen.

Skolan är ingen allmän plats

Skolan är öppen och välkomnande men är samtidigt ingen allmän plats. Det betyder att det endast är personer som arbetar eller går på skolan som får vistas här. Kompisar som inte går här, träffar man alltså utanför skolan.

Att skolan inte är någon allmän plats, betyder också att det inte är tillåtet att röka på skolans område - varken vanliga cigaretter eller e-cigaretter. Det är av samma anledning heller inte tillåtet att sätta upp affischer med kommersiellt innehåll. Alla affischer måste godkännas av gymnasiechefen i förväg.

Drogpolicy

Det är förbjudet att använda, sälja, langa eller överlåta alkohol eller andra droger på skolan. Det är även  förbjudet att vara påverkad på skolan. Vid upptäckt av innehav, försäljning eller langning kommer socialtjänst och polis omedelbart att kopplas in. Skolan följer Borås Stads handlingsplan vid drogmissbruk. Drogpolicy/Handlingsplan. Pdf, 122.5 kB.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Ordningsregler

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol