Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska uppfatta skolan som en trygg arbetsplats. Till kränkningar räknas till exempel våld, hot, utfrysning, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism, främlingsfientlighet och hatbrottsyttringar. Till begreppet kränkning räknas även kränkande tillmälen, samt systematiskt störande av undervisningen samt förstörelse av egendom till exempel att förstöra någons mobil eller sparka in en persons skåp.

Detta gäller mellan elev - elev, elev - personal, personal - elev och personal - personal.

Konkreta mål

  1. Alla elever ska uppleva att när de lämnar Viskastrandsgymnasiet har de fått den hjälp och det stöd de behöver för att utvecklas som människor, som medborgare.
  2. Ingen elev ska känna sig diskriminerad och/eller kränkt.
  3. Hundra procent av elever ska känna sig trygga på skolan.
  4. Aktivt eftersträva jämnare könsfördelning både bland elever och personal på skolan och på programmen.

I Viskastrandsgymansiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 229.2 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om analys som gjorts samt vilka insatser och åtgärder som vidtagits.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol