Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Lärare

Här kan du hitta kontaktuppgifter till alla lärare på skolan. Förkortningarna som gäller arbetslag står förklarat här:

 • BA, Bygg och anläggningsprogrammet
 • EE, El och energiprogrammet
 • ES, Estetiskaprogrammet, Creativedigital Media
 • FT, Fordons och transportprogrammet
 • GYS, Gymnasiesärskolan
 • IM, Introduktionsprogram
 • IN Svets, Industritekniskaprogrammet, svetsteknik
 • IN GTD, Industritekniksaprogrammet, grafisk teknik och design
 • SPRINT, Språkintroduktionen
 • SA, Samhällsvetenskapsprogrammet
 • VF, VVS och fastighetsprogrammet


Namn och e-post

Arbetslag

Telefon

Johanna Ahlqvist

FT

0766-23 07 51

Adam Albinson

ES

0734-65 10 18

Freddi Almgren

BA

0734-65 10 30

Laila Almroth

VF

0734-65 10 52

Curt Andersson

BA

0766-48 78 02

Sara Andersson

IM

0721-60 09 67

Emma Andersson

BA

033-35 31 54

Karl-Axel Andersson

VF

0768-88 55 72

Malin Andersson Olsson

FT

0734-65 10 47

Charlotta Andreasson

IM - ES

0734-32 75 90

Michael Arvidsson

BA

0734-32 71 46
Jacob Basmanji

GYS

0734-32 75 85

Ingela Bengtsson

EE

0766-30 63 17

Muharrem Binaku

IM

0721-60 07 93

Helene Björk

EE

0734-65 10 11
Anders Carlsson

FT

0707-99 17 16

Emma Carlsson

IM

0734-65 10 58

Anna Claesson

ES

0734-65 10 56
Rasmus Dahlin

BA

0734-65 10 40

Nahid Darami

IM

0734-65 10 49
Pierre Ekdahl

VF

0768-88 55 37

Anders Ellerstrand

EE

0734-65 10 27

Johan Enander

GYS

0768-88 31 37

Jan-Eric Eriksson

EE

0734-65 10 26

Martin Eriksson

EE

0734-65 10 48

Allan Ettelin

EE

0734-65 10 54

Malin Evasdotter Lindström

IM

0734-65 10 51
Tommy Follin

BA

0734-65 10 53

Armands Folmanis

VF


Jan Fridérus

BA/Viared

0766-23 09 85
Anna Grahn

Danehammar

ES

0734-65 10 46

Lennart Granberg

GYS

0766-23 08 26

Linda Gredåker

ES

0766-30 63 14

Kaj Gröndahl

LÄR

0734-32 71 47

Martin Gustavsson

GYS

0766-23 08 29
Joakim Hansson

FT

0707-33 40 06

Johannes Harlin

IM

0734-65 10 57

Kristian Heikkinen

FT/Viared

0734-65 10 36

Lis Hein

IN Svets

0734-65 10 23

Stefan Heining

Enh B tyska/ekon.

0734-65 10 05

Niklas Hultman

EE

0734-65 10 34

Anders Högeryd

ES

0734-65 10 07
Antti Johansson

GYS

0734-65 10 64

Björn Johansson

FT

0734-65 10 42

Niklas Johansson

FT/Viared

0734-65 10 38

Eva Josefsson

Samordnare IM

0721-60 07 95

Stefan Johansson


0768-88 31 14
Rebecka Kronholm Eng

IM

0734-65 10 50

Sandra Kostovski

GYS

0734-65 10 35

Mattias Käll

VF

0768-88 57 83
Daniel Larsson

FT

0766-30 63 12

Malin Larsson

GYS


Mattias Larsson

FT

0734-65 10 45

Mikael Lefverström

GYS

0734-32 71 48

Alison Lind

Ast Bergslena

0721-60 07 86

Peter Lindberg

BA

0734-65 10 28

Viveka Lindgren

IM

0734-32 75 84

Stefan Lindstrand

FT

0734-65 10 20

Kristian Loorents

FT/Viared

0734-65 10 61

Ingemar Lundh

FT/Viared

0766-23 09 20

Jonas Lustbäck

BA

0768-88 31 42

Magnus Lydh

IN GTD

0734-65 10 03

Dan Löfgren

BA/LÄR

0768-88 57 92
Anette Makhloufi Fransson

VF

0766-230756

Abdiraman Mohammed

IM


Peter Matsson

FT

0734-65 10 31

Lena Mollberg

FT

0768-88 55 74

Martin Mårtensson

BA/Viared

0734-32 75 91
Maria Niljon

ES

0721-60 09 07

Soili Niskanen

FT

0734-65 10 25

Timo Noppa

FT/Viared

0734-65 10 06

Towe Norder

EE

0734-65 10 09

David Noring

FT

0734-65 10 16

Erika Holst Norén

EE

0734-65 10 63

Joan Nsoh

Enh D (50%+Enh B 50%)

0734-65 10 60
Kenneth Ohlsén

EE

0734-65 10 29

Dan Ottosson

EE

Jani Parkkinen

IN Svets

0734-65 10 59

Kojo Pavic

EE

0734-65 10 02

Joakim Persson

FT

0734-65 10 39

Helén Petersson

ES


Lennart Plato

FT/Viared

0734-65 10 10

Renate Pohl Medina

HV Textil

0768-88 77 69

Cecilia Pukonen

GYS

0734-65 10 17
Åke Ramsten

VF

0768-88 55 63

Kristina Reinholdsson

HV Textil

0768-88 77 69

David Reljanovic

VF


Matthias Rezac

BA

0734-65 10 12

Annica Ryler

GYS

0734-32 71 52

Jerry Rönnbäck

BA

0734-65 10 44
Vesa Saarenpää

BA

0734-65 10 41

Åke Sandberg

EE

0733-37 87 17

Ingmar Sandén

Enhet A

0768-88 31 31

Elinor Sandström

FT/Viared

0766-30 63 13

Peter Sanneklint

BA

0734-65 10 37

Ingrid Schmidt

Enhet D

0734-32 75 86

Görel Segerdahl

EE

0734-65 10 15

Tommy Segersteen

FT/Viared

0766-48 96 59

Edin Selmanovic

FT

0734-65 10 22

Elvia Serrato Campos

GYS

0734-65 10 62

Merike Sewring

LÄR

0766-23 07 88

Alen Sinani

FT

0734-65 10 33

Danjiela Siric

IM

072-160 08 05

Andreas Sjögren

Ast Bergslena

0734-32 75 52

Pernilla Skansens

Enhet C

0734-65 10 00

Åke Strömberg

Ast Bergslena

0721-60 08 09

Allan Ståhlbrand

IN GTD

0734-65 10 14

Marge Sundström

FT/GYS

0734-65 10 08

Hanna Svan Wallenberg

IM

0734-65 10 55

Niklas Svedberg

FT/Viared

0766-23 09 23

Maja Svensson

GYS

0734-32 71 47

Jonas Svensson

Idrottslärare

0721-60 08 00

Jan Söderberg

BA

0734-32 75 88

Mahri Sörman

LÄR

0734-65 10 32
Zoltan Tar

Ast Bergslena

0734-327545

Magnus Thorén

BA/Viared

0766-23 09 86

Stefan Trennemo

FT Viared

0768-88 55 36

Gustav Törnqvist

IM

0734-65 10 19
Linda Uddh

IM

0734-32 75 46
Erik Wallenberg

ES

0734-32 75 51

Åsa Wessand

4324

0734-65 10 13

Torbjörn Wetterlind

EE

0734-65 10 01

Josefin West

BA

0734-65 10 24

Lena Wiklund

HV Textil

0768-88 77 69
Racha Zagot

EE

0734-65 10 04
Stefan Östanbäck

LÄR

0766-48 78 40

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lärare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol