Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Lärare

Här kan du hitta kontaktuppgifter till alla lärare på skolan. Förkortningarna som gäller arbetslag står förklarat här:

 • BA, Bygg och anläggningsprogrammet
 • EE, El och energiprogrammet
 • ES, Estetiskaprogrammet, Creativedigital Media
 • FT, Fordons och transportprogrammet
 • GYS, Gymnasiesärskolan
 • IM, Introduktionsprogram
 • IN Svets, Industritekniskaprogrammet, svetsteknik
 • IN GTD, Industritekniksaprogrammet, grafisk teknik och design
 • SPRINT, Språkintroduktionen
 • SA, Samhällsvetenskapsprogrammet
 • VF, VVS och fastighetsprogrammet


Namn och e-post

Arbetslag

Telefon

Johanna Ahlqvist

FT elevassistent

0766-23 07 51

Adam Albinson

ES föräldraledig 21/22

0734-65 10 18

Freddi Almgren

BA plåtslageri

0734-65 10 30

Laila Almroth

VF

0734-65 10 52

Curt Andersson

BA mureri

0766-48 78 02

Sara Andersson

IM

0721-60 09 67

Karl-Axel Andersson

VF

0768-88 55 72

Malin Andersson Olsson

FT

0734-65 10 47

Charlotta Andreasson

IM - ES

0734-32 75 90

Henrik Arnell

EE

0734-65 10 19

Michael Arvidsson

BA husbyggnad

0734-32 71 46
Jacob Basmanji

GYS

0734-32 75 85

Muharrem Binaku

IM

0721-60 07 93

Helene Björk

EE

0734-65 10 11
Anders Carlsson

FT personbil

0707-99 17 16

Emma Carlsson

BA

0734-65 10 58

Anna Claesson

ES

0734-65 10 56
Rasmus Dahlin

LÄR

0734-65 10 40

Nahid Darami

GYS lärarassistent

0734-65 10 49
Magnus Ek

GYS


Pierre Ekdahl

VF

0768-88 55 37

Anders Ellerstrand

EE

0734-65 10 27

Johan Enander

GYS

0768-88 31 37

Jan-Eric Eriksson

EE

0734-65 10 26

Martin Eriksson

EE

0734-65 10 48

Allan Ettelin

EE

0734-65 10 54

Malin Evasdotter Lindström

SA

0734-65 10 51
Tommy Follin

BA måleri

0734-65 10 53

Jan Fridérus

BA Viared

0766-23 09 85
Anna Grahn

Danehammar

Enhet B

0734-65 10 46

Linda Gredåker

Enhet B

0766-30 63 14

Kaj Gröndahl

Enhet C

0734-32 71 47

Martin Gustavsson

FT

0766-23 08 29
Joakim Hansson

FT

0707-33 40 06

Johannes Harlin

Enhet B

0734-65 10 57

Kristian Heikkinen

FT Viared

0734-65 10 36

Lis Hein

IN Svets

0734-65 10 23

Stefan Heining

Enhet B

0734-65 10 05

Niklas Hultman

EE

0734-65 10 34

Anders Högeryd

ES

0734-65 10 07
Antti Johansson

GYS elevassistent

0734-65 10 64

Björn Johansson

FT personbil

0734-65 10 42

Niklas Johansson

FT Viared

0734-65 10 38

Eva Josefsson

Samordnare IM

0721-60 07 95

Stefan Johansson

BA Viared

0768-88 31 14
Rebecka Kronholm Eng

IM

0734-65 10 50

Mattias Käll

VF

0768-88 57 83
Daniel Larsson

FT personbil

0766-30 63 12

Malin Larsson

GYS lärarassistent


Mattias Larsson

FT

0734-65 10 45

Mikael Lefverström

BA

0734-32 71 48

Peter Lindberg

BA husbyggnad

0734-65 10 28

Viveka Lindgren

IM

0734-32 75 84

Stefan Lindstrand

FT personbil

0734-65 10 20

Emelie Liljeström

BA idrott

0766-30 63 17

Kristian Loorents

FT Viared

0734-65 10 61

Ingemar Lundh

FT Viared

0766-23 09 20

Jonas Lustbäck

BA mureri

0768-88 31 42

Magnus Lydh

IN GTD

0734-65 10 03

Dan Löfgren

LÄR

0768-88 57 92

Maria Löwerud

IN GTD

Anette Makhloufi Fransson

BA

0766-230756

Peter Matsson

FT personbil

0734-65 10 31

Lena Mollberg

FT

 

Martin Mårtensson

BA Viared

0734-32 75 91
Maria Niljon

ES

0721-60 09 07

Soili Niskanen

FT

0734-65 10 25

Timo Noppa

FT Viared

0734-65 10 06

Towe Norder

EE

0734-65 10 09

David Noring

FT personbil

0734-65 10 16

Erika Holst Norén

EE

0734-65 10 63

Joan Nsoh

Enhet B

0734-65 10 60
Kenneth Ohlsén

EE

0734-65 10 29

Dan Ottosson

EE

Jani Parkkinen

IN Svets

0734-65 10 59

Kojo Pavic

EE

0734-65 10 02

Joakim Persson

FT

0734-65 10 39

Helén Petersson

ES


Lennart Plato

FT Viared

0734-65 10 10

Cecilia Pukonen

GYS

0734-65 10 17
Åke Ramsten

BA

0768-88 55 63

Matthias Rezac

BA

0734-65 10 12

Annica Ryler

GYS

0734-32 71 52

Jerry Rönnbäck

BA plåtslageri

0734-65 10 44
Vesa Saarenpää

LÄR

0734-65 10 41

Raymonda Salame

GYS


Åke Sandberg

EE

0733-37 87 17

Ingmar Sandén

Enhet A idrott

0768-88 31 31

Elinor Sandström

FT Viared

0766-30 63 13

Peter Sanneklint

BA måleri

0734-65 10 37

Ingrid Schmidt

IM

0734-32 75 86

Görel Segerdahl

EE

0734-65 10 15

Tommy Segersteen

FT Viared

0766-48 96 59

Edin Selmanovic

FT personbil

0734-65 10 22

Elvia Serrato Campos

GYS elevassistent

0734-65 10 62

Alen Sinani

FT

0734-65 10 33

Danjiela Siric

IM

072-160 08 05

Pernilla Skansens

Enhet B

0734-65 10 00

Annelie Stigsson

Enhet B


Allan Ståhlbrand

IN GTD

0734-65 10 14

Marge Sundström

FT

0734-65 10 08

Hanna Svan Wallenberg

IM

0734-65 10 55

Niklas Svedberg

FT Viared

0766-23 09 23

Maja Svensson

GYS

0734-32 71 47

Jonas Svensson

Enhet A Idrott

0721-60 08 00

Jan Söderberg

BA Viared

0734-32 75 88

Mahri Sörman

LÄR

0734-65 10 32
Magnus Thorén

BA/Viared

0766-23 09 86

Kristian Thörnqvist

IM idrott


Stefan Trennemo

FT Viared

0768-88 55 36
Linda Uddh

IM

0734-32 75 46
Erik Wallenberg

ES idrott

0734-32 75 51

Niclas Walmborg

Enhet C


Åsa Wessand

FT

0734-65 10 13

Josefin West

BA

0734-65 10 24
Racha Zagot

EE

0734-65 10 04
Stefan Östanbäck

VF

0766-48 78 40

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lärare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol