Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Funktionshinderråd

Funktionshinderråden är samråds-, informations- och remissorgan med rådgivande funktioner knutna till Kommunstyrelsen och Sociala omsorgsnämnden.

Funktionshinderråden har till syfte att:

 • skapa goda förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att leva och verka i Borås
 • vara organ för ömsesidig information mellan funktionshinderföreningar/organisationer och Borås Stad
 • bidra till en positiv utveckling, en ökad delaktighet och stärka inflytandet i frågor som gäller funktionsnedsatta
 • öka tillgängligheten och på så sätt bidra till ett samhälle för alla

Rådens mandattid ska sammanfalla med kommunala nämnders mandattid. Alla råd sammanträder minst fyra gånger per år. Råden har rätt att till sammanträde kalla berörda förtroendevalda, tjänstepersoner och representanter från Borås bolag vid behov. Alla råd har ett arbetsutskott, som

Reglemente för funktionshinder- och pensionärsråden Pdf, 149.7 kB, öppnas i nytt fönster.

I Borås Stad finns två funktionshinderråd.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Funktionshinderråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...