Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samverkan med civilsamhället och områdesutveckling

Samverkan med civilsamhället är en viktig del inom folkhälsoarbetet. Det handlar om att vara delaktig genom hela processen, där vi tillsammans tar tillvara på varandras styrkor och kompetenser för att identifiera, forma och genomföra lösningar för samhällets utmaningar. Att vara delaktig skapar tillit både till varandra och till den offentliga verksamheten.

Det finns två kommunövergripande samarbetsuppdrag i samverkan mellan Borås Stad och civilsamhället:

Lokalt folkhälsoarbete - Områdesutveckling

För att jämna ut skillnader i hälsan finns ett områdesbaserat folkhälsoarbete och i staden prioriteras tre geografiska områden särskilt i folkhälsoarbetet genom ett folkhälsoavtal med Delregionala nämnd södra inom Västra Götalandsregionen. Dessa bostadsområden är Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Arbetet sker i samarbete med verksamheter och lokala aktörer från både offentlig och idéburen sektor.

Folkhälsoarbete på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo

I staden prioriteras tre geografiska områden särskilt i folkhälsoarbetet. Dessa bostadsområden är Hässleholmen, Norrby och Sjöbo.

Simskola för kvinnor

Två gånger om året genomförs simskola för kvinnor i samverkan med Bostäder i Borås och simklubben SK Elfsborg. Simskolan är för alla kvinnor från 16 år boende på Norrby, Sjöbo, Hulta eller Hässleholmen.

Simskola för kvinnor

Arbete med tandhälsa

På Hässleholmen har det sedan länge funnits ett långsiktigt fokus på att förebygga karies där personal på förskolor borstar tänderna på barnen och tillhandahåller information på olika språk till vårdnadshavare. Arbetssättet planeras att även omfatta fler områden där behovet är stort.

Kunskapsunderlag

För Norrby, Hässleholmen och Sjöbo finns framtagna kunskapsunderlag. Dessa bygger på Välfärdsbokslutet men zoomar in på respektive område. I kunskapsunderlagen belyses livsvillkoren på respektive område genom att jämföra med Borås i stort utifrån ett antal mått och indikatorer. I kunskapsunderlagen beskrivs också resurser, arenor, utvecklingsinsatser som pågår på området samt boendes egen bild av området.

Verksamheter och aktörer på området ska kunna använda sig av kunskapsunderlaget för att få kunskap om respektive område och kunna göra så träffsäkra insatser som möjligt.

Läs Kunskapsunderlagen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samverkan med civilsamhället och områdesutveckling

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter