Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Äldreombud

Om du har frågor, synpunkter, förslag eller klagomål som rör dig eller någon annan som är 65 år eller äldre kan du kontakta Borås Stads äldreombud.

Via telefonservicen Seniorguiden, telefon 033-35 30 59, informerar äldreombudet dig i din fråga, eller hänvisar dig vidare till den person eller den organisation som kan ge dig svar.

Äldreombudets uppgift är att vara en länk mellan kommunen och dig som enskild medborgare i Borås Stad i äldrefrågor.

Äldreombudet samverkar också med andra myndigheter, kommunala pensionärsråden, frivilligorganisationer med flera.

Äldreombudet rapporterar sina iakttagelser och åtgärder till kommunstyrelsen en gång om året. Din röst är viktig och du kan bidra till utveckling av äldreomsorgen i Borås.

Äldreombudets rapport för 2020 finns på sidan 116 i kommunstyrelsens handlingar 2021-03-22. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldreombudet har en fristående ställning, har tystnadsplikt och får inte föra uppgifter vidare såvida du inte själv önskar det.

Äldreombudet är inte en juridisk instans som prövar redan fattade beslut eller utövar tillsyn.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Äldreombud

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol