Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Äldreombud

Om du har frågor, synpunkter, förslag eller klagomål som rör dig eller någon annan som är 65 år eller äldre kan du kontakta Borås Stads äldreombud.

Äldreombudet informerar dig i din fråga, eller hänvisar dig vidare till den person eller den organisation som kan ge dig svar.

Äldreombudets uppgift är att vara en länk mellan kommunen och dig som enskild medborgare i Borås Stad i äldrefrågor.

Äldreombudet samverkar också med andra myndigheter, kommunala pensionärsråden, frivilligorganisationer med flera.

Äldreombudet rapporterar sina iakttagelser och åtgärder till kommunstyrelsen en gång om året. Din röst är viktig och du kan bidra till utveckling av äldreomsorgen i Borås.

Äldreombudet har en fristående ställning, har tystnadsplikt och får inte föra uppgifter vidare såvida du inte själv önskar det.

Äldreombudet är inte en juridisk instans som prövar redan fattade beslut eller utövar tillsyn.

Äldreombudets rapportrapport

Varje år skriver äldreombudet en sammanställning av sitt arbete i en rapport som presenteras på Kommunstyrelsens sammanträde.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Äldreombud

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender