Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Äldreombud

Om du har frågor, synpunkter, förslag eller klagomål som rör dig eller någon annan som är 65 år eller äldre kan du kontakta Borås Stads äldreombud.

Via telefonservicen Seniorguiden, telefon 033-35 30 59, informerar äldreombudet dig i din fråga, eller hänvisar dig vidare till den person eller den organisation som kan ge dig svar.

Äldreombudets uppgift är att vara en länk mellan kommunen och dig som enskild medborgare i Borås Stad i äldrefrågor.

Äldreombudet samverkar också med andra myndigheter, Kommunala pensionärsråden, frivilligorganisationer med flera.

Äldreombudet rapporterar sina iakttagelser och åtgärder till kommunstyrelsen en gång om året. Din röst är viktig och du kan bidra till utveckling av äldreomsorgen i Borås.

Äldreombudet lämnar varje år en rapport till kommunstyrelsen. Äldreombudets rapport för 2018 finns på sidan 210 i kommunstyrelsens handlingar 2019-06-03.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återrapportering från Vård- och äldrenämnden gällande äldreombudets rapport 2018 gjordes vid nämndens sammanträde 2019-09-17. Svaret finns att ta del av på sidan 32 i nämndens handlingar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äldreombudet har en fristående ställning, har tystnadsplikt och får inte föra uppgifter vidare såvida du inte själv önskar det.

Äldreombudet är inte en juridisk instans som prövar redan fattade beslut eller utövar tillsyn.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-06-29 15.52

Ändrad av:

Dela sidan: Äldreombud

g q n C