Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Medel för lokal utveckling

Du kan engagera dig i utvecklingen av din lokala plats. För att underlätta detta har Kommunstyrelsen avsatt pengar i form av ett bidrag som kallas Medel för lokal utveckling. Detta bidrag kan sökas genom en förening.

Detta kan du söka för

Pengarna ska i första hand ges till aktiviteter samt mindre inköp som kan utveckla en plats inom Borås kommun.

Det finns maximalt två miljoner kronor per år som fördelas på två ansökningsperioder. Beloppet bestäms årligen i samband med att budget beslutas.

Vi ser gärna ansökningar för många projekt från grupper fördelade geografiskt över kommunen.

En ansökning med ett belopp upp till 100 000 kronor ger dig snabbare svar än en ansökan som överstiger detta belopp.

Om en ansökan beviljas innebär det att Borås Stad endast bidragit till finansieringen av projektet. Du och din förening ansvarar som sökande för att se till att det finns alla nödvändiga tillstånd för ert projekt, om ni startar igång det.

Syftet med bidraget är att hjälpa medborgarna att påverka attraktiviteten, trivseln och kreativiteten i sitt eget närområde, samt att öka antalet lokala utvecklingsgrupper. Medel för lokal utveckling ges till projekt som bidrar till en demokratisk utveckling och respekt för grundläggande samhällsvärderingar i Borås stad.

Var ska det hända?

Projektet ska utveckla en plats som kan ligga var som helst inom kommunen. Det kan vara i ett kvarter eller en hel stadsdel, i en tätort eller annat specifikt område i landsbygd.

Vem kan söka

Föreningar och lokala samarbetsgrupper kan söka.

Vi ser att kvaliteten på projektet blir bättre när flera aktörer med olika kompetenser samarbetar, som till exempel idrottsföreningar, företag, skolor, seniorföreningar och byalag. Därför uppmuntrar vi att projektet genomförs i samverkan.

Är du inte med i en förening men har en bra idé? Kontakta Fritids- och Folkhälsoförvaltningens föreningsenhet för att få tips på hur du kan komma vidare.

När du kan söka

Ansökan ska vara inlämnad:

  • senast den 28 februari 2024 för vårens ansökningsperiod
  • senast 30 september 2024 för höstens ansökningsperiod

Så här söker du

Vi se gärna att du skickar in din ansökan digitalt.

Det är viktigt att du bifogar en karta eller annat underlag som styrker genomförandet av din idé. Det kan till exempel vara ett godkännande från markägare eller underlag som visar att ni ska samverka med andra aktörer.

Ansök här

Du kan också skicka in din ansökan via e-post eller brev.

E-postadress: boras.stad@boras.se
Postadress: Borås Stad, Kommunstyrelsen, 501 80 Borås

Skickar du e-post eller brev måste det i ansökan finnas följande uppgifter:

  • vilken organisation/förening som söker
  • kontaktuppgifter
  • vad ni vill göra
  • på vilket sätt ni tycker att det ger lokal utveckling
  • vilken summa ni söker
  • märkt kuvertet eller e-posten med "Ansökan om medel för lokal utveckling"

Så följer du upp och redovisar

Du får besked om du får pengar eller inte via mejl så snart beslutet är fattat.

För belopp upp till 100 000 kronor tas beslutet av en politisk tillsatt grupp. För högre belopp tas beslutet i Kommunstyrelsen vilket kan ta lite längre tid.

Inom ett halvår ska pengarna delredovisas.

Efter ett år ska en slutredovisning lämnas in. Redovisnigen ska göras på den blankett som bifogas beslutet.

Pengarna betalas ut så snart din ansökan är beviljad och du har godkänt villkoren.

På webbplatsen boras.se/pub kan du läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras.

Exempel på vem som tidigare fått bidrag

Behöver du hjälp med inspiration så kan du be om exempel på resultat från tidigare beslut, genom att maila fråga till sidans kontaktperson.

Du kan också få inspiration av Visionen om framtidens Borås. Här listar vi också exempel på projekt som beviljats pengar, och projekt som inte beviljats pengar.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Medel för lokal utveckling

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender