Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Pensionärsråd

Pensionärsråden är samråds-, informations- och remissorgan med rådgivande funktioner knutna till Kommunstyrelsen och Vård- och äldrenämnden.
Pensionärsråden har till syfte att:

  • skapa goda förutsättningar för äldre personer att leva och verka i Borås
  • vara organ för ömsesidig information mellan pensionärsföreningar/organisationer och Borås Stad
  • bidra till en positiv utveckling, en ökad delaktighet och stärka inflytandet i frågor som gäller äldre
  • öka tillgängligheten och på så sätt bidra till ett samhälle för alla

Rådens mandattid ska sammanfalla med kommunala nämnders mandattid. Alla råd sammanträder minst fyra gånger per år. Råden har rätt att till sammanträde kalla berörda förtroendevalda, tjänstepersoner och representanter från Borås bolag vid behov. Alla råd har ett arbetsutskott, som tar fram ett förslag på dagordning till nästkommande sammanträde.

Reglemente för funktionshinder- och pensionärsråden Pdf, 149.7 kB, öppnas i nytt fönster.

I Borås finns två pensionärsråd:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Pensionärsråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender