Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

El och energi

Pålitliga energikällor är viktiga för att stora delar av samhället ska fungera. Valet av energiform påverkar i hög grad utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären.

Vi ska spara energi, både för att spara miljö och pengar. Vi arbetar på olika sätt med att att minska vår egen elförbrukning både på kort och lång sikt. Det handlar bland annat om åtgärder för att spara energi i våra lokaler och att energieffektivisera gatubelysningen.

Vi stödjer också privatpersoner och näringsliv att göra smarta och hållbara energival.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Nätverk och partnerskap där vi arbetar tillsammans med andra

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin El och energi.

  • Energi- och klimatstrategi

    Energi- och klimatstrategin visar riktningen för vårt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

    Energi- och klimatstrategin Pdf, 533.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: El och energi

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter