Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Organisation för klimatarbetet

I Borås jobbar alla förvaltningar och kommunala bolag aktivt för att minska sina och samhällets utsläpp, och anpassa kommunen till ett förändrat klimat. För att förverkliga våra ambitioner om att uppnå en utsläppsminskning i enlighet med den lokala koldioxidbudgeten, och anpassa Borås till ett förändrat klimat, har vi ett klimatråd.

Klimatrådet

Klimatrådet är en politisk beredning under Kommunstyrelsen, som bildades när den lokala koldioxidbudgeten antogs. Klimatrådsarbetet administreras av Miljö- och klimatavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Klimatrådet består av:

  • Linnea Kläth (MP), ordförande
  • Therése Björklund (S)
  • Karl-Eric Nilsson (C)
  • Kamran Rousta (L)
  • Marie Fridén (M)
  • Magnus Johansson (KD)
  • Tomas Brandberg (SD)
  • Carina Wihlborg (V)
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Organisation för klimatarbetet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter