Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Klimatsmart byggande

Byggmaterial så som traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser orsakar stora utsläpp.

När vi bygger ska vi bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Vår byggnation ska:

  • orsaka låga utsläpp under byggskedet
  • kräva låg energianvändning under drift
  • och leda till ökad möjlighet till återbruk och återvinning vid rivning.
Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Nätverk och partnerskap där vi arbetar tillsammans med andra

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Klimatsmart byggande.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Klimatsmart byggande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter