Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hantera klimatrisker och göra klimatanpassningar

Anpassningen till ett klimat i förändring behöver göras på flera håll i samhället, både strukturellt och individuellt. Borås Stad och de aktörer som verkar i samhället har mycket att vinna på att stå förberedda och motståndskraftiga för oförutsedda händelser i framtiden.

Effekter av ett förändrat klimat innefattar bland annat

  • högre temperaturer,
  • längre växtsäsong,
  • översvämningar,
  • skyfall,
  • torka och
  • ökad risk för skogsbrand.

Så förbereder vi oss för ett förändrat klimat

Översvämningar vid skyfall

Energi- och klimatstrategi

Borås Stads energi- och klimatstrategi finns för att skapa en kommunövergripande samordning av klimatanpassningsarbetet. Dessutom ska arbetet förankras och kunskap spridas både internt och externt. Det kan till exempel innebära att vi behöver anpassa verksamheter riktade till sårbara grupper i samhället även vid extrema väder och ett klimat i förändring.

Energi- och klimatstrategi Pdf, 533.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hantera klimatrisker och göra klimatanpassningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter