Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Transporter och resande

Utstläpp från vägtrafik är vår största lokala utsläppskälla och minskningen av utsläpp sker för långsamt.

Arbetet med att minska våra egna utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, effektivare godstransporter, att kunna välja hållbara bränslen och el och att kunna välja gång, cykel och kollektivtrafik som transportsätt.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Nätverk och partnerskap där vi arbetar tillsammans med andra

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Klimat och energi.

 • Program för parkering

  För att Borås ska kunna bygga en tätare stad och använda marken mer effektivt, behöver parkering hanteras smartare. Vi använder parkering som ett verktyg för att styra hur folk väljer att resa, förbättra stadens utseende och göra den mer attraktiv. Programmet för parkering i Borås vill göra det lättare för människor att besöka och bo i stadens centrum genom att bättre planera var och hur parkering erbjuds. Det innebär att man delar in staden i olika zoner med särskilda regler för parkering, för att minska miljöpåverkan och främja användningen av cykel och kollektivtrafik. Målet är en levande, tillgänglig stad där parkering inte tar onödigt stor plats och stödjer en hållbar utveckling. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för parkering Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Cykelplan

  Cykelplanen är ett planeringsverktyg som beskriver hur inriktningar i Trafikprogrammet ska omsättas till konkreta åtgärder. Cykelplanen tas fram vartannat år och beskriver de åtgärder som planeras under den kommande tvåårsperioden. Dokumentet är beslutat av Tekniska nämnden och gäller till och med .

  Cykelplan Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för resor

  Vi reser bara när det är nödvändigt och samordnar våra tjänsteresor. Alla resor ska vara trafiksäkra. Andelen fossilbränslefria resor ska öka. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resfria möten. Det ska vara enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och ekonomin. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Riktlinjer för resor Pdf, 597.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Parkeringsregler

  Borås Stads parkeringsregler tydliggör hur vis ser på parkering i detaljplaner och bygglov. Dokumentet är beslutat av Samhällsbyggnadsnämnden och gäller till och med .

  Borås Stads parkeringsregler Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Transporter och resande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter