Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Konsumtion och produktion

Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella utsläpp och för vår egen organisations klimatpåverkan.

För att minska dessa utsläpp fokuserar vi på fem områden:

 • Våra inköp av varor, livsmedel och tjänster ska ske med ökad prioritering på minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning, cirkulära användningsmodeller och minskad avfallsmängd.
 • Öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa förutsättningar för invånare att kunna konsumera mer hållbart och cirkulärt.
 • Stödja det lokala näringslivet i en klimatomställning genom att erbjuda bland annat rådgivning och samordning.
 • Stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och underlätta för anställda att minska sitt klimatavtryck.
 • Utbilda barn och unga till klimatsmarta boråsare.
Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Nätverk och partnerskap där vi arbetar tillsammans med andra

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Konsumtion och produktion.

 • Miljöprogram

  Vi ska arbeta för att minska Borås Stads negativa miljöpåverkan och öka vår positiva miljöeffekter. Miljöprogrammet ska fungera som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för vårt strategiska och systematiska arbete med den ekologiska hållbarheten. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Miljöprogram Pdf, 700.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Avfallsplan 2021-2030 − mot en cirkulär och hållbar framtid

  Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Boråsregionen består av de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Denna avfallsplan beskriver hur kommunerna planerar att arbeta med strategiska avfallsfrågor fram till 2030 med ett fokus på en cirkulär och hållbar resursanvändning Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Mot en cirkulär och hållbar framtid – Gemensam Avfallsplan 2021–2030 Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Kostpolicy

  Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Kostpolicy Pdf, 201.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Policy för inköp i kommunen

  Policyn beskriver vad som gäller för hela kommunkoncernen vid upphandlingar och inköp. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Policy för inköp i kommunen Pdf, 85.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Regler för inköp i kommunkoncernen

  Vi ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets intresse. Dokumentet är beslutat av Kommunstyrelsen och gäller till och med .

  Regler för inköp i kommunkoncernen Pdf, 123.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Konsumtion och produktion

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter