Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Möjlighet till bra bostad

För ett bra liv, oavsett var i livet vi befinner oss, ska alla ha möjlighet till en bra bostad och ett tryggt hem.

Bostadsbyggandet i Borås ska vara varierat. Det är viktigt att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till olika grupper med olika behov och olika möjligheter. Det finns grupper som behöver särskilt stöd, där vi som kommun har ett grundläggande ansvar. Det handlar bland annat om personer som befinner sig i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa.

Vi arbetar på olika sätt för att få fram bostäder som är bra för alla.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Möjlighet till bra bostad

 • Program mot hemlöshet

  Borås Stads ansvar i hemlöshetsfrågan befinner sig i skärningspunkten mellan bostadsförsörjning
  och socialtjänst. Borås Stad har ett ansvar att planera för en bostadsförsörjning för alla
  kommuninvånare samtidigt som socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas
  i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Arbetet med att bekämpa hemlöshet är
  därmed både en bostadspolitisk och en socialpolitisk fråga, men berör även andra områden
  som integration, arbetsmarknad samt hälso- och sjukvård
  Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program mot hemlöshet Pdf, 585.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Översiktsplan

  Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Planen pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Översiktsplan Pdf, 46.8 MB.
 • Riktlinjer för bostadsförsörjning

  Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi. För ett bra liv, oavsett var i livet vi befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Riktlinje för bostadsförsörjning Pdf, 365.7 kB, öppnas i nytt fönster., bilaga: Handlingsplan för bostadsbyggande Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster., bilaga: Befolknings- och bostadsanalys Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Möjlighet till bra bostad

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter