Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Möjlighet till bra hälsa

Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling.

Hälsa handlar både om den fysiska, psykiska och sociala hälsan. I Borås arbetar vi på olika sätt för att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar - från samhälls- till individnivå.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Möjlighet till bra hälsa.

 • Strategi för friluftsliv

  Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för ökad integration och social sammanhållning. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Strategi för friluftsliv Pdf, 256.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för ANDTS-förebyggande arbete

  Förkortningen ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar. Målet för oss är att genom ett effektivt och kunskapsbaserat arbete arbeta för ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar (spel om pengar innefattar även att förebygga dataspelsberoende och överdrivet dataspelande1) samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för ANDTS-förebyggande arbete Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för en god individ- och familjeomsorg

  Programmet beskriver hur verksamheten ska utvecklas för en modern individ- och familjeomsorg där personens behov är i centrum. Utvecklingsarbetet inom individ- och familjeomsorgen utgår från följande fem områden: Se hela människan, frigöra och utveckla styrkor och färdigheter, förutsättningar att göra ett bra jobb, medskapande,
  samverkan med andra aktörer.
  Dokumentet är beslutat av Individ- och familjeomsorgsnämnden och gäller till och med .

  Program för en god individ- och familjeomsorg Pdf, 162.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för föräldrarskapsstöd

  Vårt föräldrarskapsstöd ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för föräldrarskapsstöd Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för öppen ungdomsverksamhet

  Den öppna ungdomsverksamheten ska vara tillgänglig för dig som är barn och unga i Borås. I programmet hittar du de inriktningar som styr den öppna ungdomsverksamheten. Dokumentet är beslutat av Fritids- och folkhälsonämnden och gäller till och med .

  Program för öppen ungdomsverksamhet Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program mot hemlöshet

  Borås Stads ansvar i hemlöshetsfrågan befinner sig i skärningspunkten mellan bostadsförsörjning
  och socialtjänst. Borås Stad har ett ansvar att planera för en bostadsförsörjning för alla
  kommuninvånare samtidigt som socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas
  i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Arbetet med att bekämpa hemlöshet är
  därmed både en bostadspolitisk och en socialpolitisk fråga, men berör även andra områden
  som integration, arbetsmarknad samt hälso- och sjukvård
  Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program mot hemlöshet Pdf, 585.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Möjlighet till bra hälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter