Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rättighetspriset

Kommunfullmäktiges politiska beredningsgrupp för medborgarinflytande har i uppdrag att bevaka bland annat frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati på lokal nivå. När Borås firade Borås 400 år instiftade beredningsgruppen ett rättighetspris som nu delas ut årligen för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs för ett demokratiskt och rättvist samhälle. Priset delas ut under rättighetsmånaden Din rätt att… 10 november - 10 december.

I år delas priset ut tisdag den 5 december kl. 18.00 på Träffpunkt Simonsland

Pristagarens/pristagarnas arbete ska finnas i Borås och bidragit till ett förändringsarbete som främjar mänskliga rättigheter på lokal nivå. Priset delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, företag eller organisation som genom engagemang för mänskliga rättigheter och emot diskriminering utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

Du kan rösta fram till och med den 27 november.

Nominerade

Carina Karlsson

Carina Karlsson är nominerad till rättighetspriset för sitt arbete och engagemang för alla människors lika värde. Varje år anordnar Carina resor för skolungdomar till Auschwitz och Birkenau för att de ska få kunskap om förintelsen och betydelsen av att förstå människors lika värde och rättigheter.

Anna-Lotta Fransson

Anna-Lotta Fransson är nominerad till rättighetspriset för sitt arbete med barns och ungas rättigheter. Under sina år som lärare har hon inspirerat elever att göra sig hörda, stå upp för det som anses vara rätt, värnat alla elevers trygghet, utveckling och inflytande så att de kan växa upp till starka medborgare som har tilltro till sina egna förmågor.

Familjcentralen Sjöbo

Familjecentralen på Sjöbo är nominerad till rättighetspriset för sitt arbete med barn och föräldrar och med fokus på barnets hälsa och utveckling. Familjecentralen arbetar tillsammans med föräldrar och barn för att bygga förtroende, skapa mötesplatser och skapa förutsättningar för kunskap och lärande.

Rösta fram Borås rättighetskämpe 2023

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rättighetspriset

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol