Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

En god start i livet

Ju tidigare vi satsar på barn och unga desto större blir effekten senare i livet. Ett barn som har goda fysiska uppväxtvillkor och trygga relationer mår bättre och utvecklas därmed bättre både kognitivt, socialt och motoriskt.

Bakgrund till En god start i livet och goda uppväxtvillkor

Detta vill vi

Den 22 november 2021 antog kommunstyrelsen de övergripande målformuleringarna för målområdet En god start i livet och goda uppväxtvillkor.

  • I Borås ska barn och unga ha tillit till sin egen förmåga och omgivningen för att kunna delta aktivt i samhället
  • I Borås ska barn och unga vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet
  • I Borås ska barn och unga ha likvärdiga möjligheter att delta i meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter
  • I Borås ska barn och ungas språkutveckling främjas på samtliga arenor där barn och unga vistas
  • I Borås ska barn och unga växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker barn och ungas hälsa och livsvillkor

Målbild för Socialt hållbart Borås 2021-2024 för utskrift Pdf, 962.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Detta gör vi

Vi genomför nu flera aktivteter med syfte att ge alla unga en god start livet. Listan uppdateras efter hand som politiska beslut fattas. Här berättar vi mer om varje aktivitet.

Detta gör vi - Aktiviteter inom En god start i livet

En leende man som springer med en leende flicka på ryggen.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: En god start i livet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol