Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Om arbetet med Socialt hållbart Borås

Här berättar vi mer om hur arbetet med Socialt hållbart Borås är organiserat, hur det följs upp och varför det startat.

Stora utmaningar, men tydliga och gemensamma mål

Under 2023 gjordes en övergripande uppföljning av de utpekade effektmålen i Socialt hållbart Borås. Rapporten visar att visar att skillnaderna i livsvillkor mellan olika grupper och områden ökar och därmed också driver på segregationen i vår stad. I rapporten finns statistik som visar hur individers ekonomi, utbildning, arbete och boende påverkar livsvillkoren och ger en sammanfattande bild av hur och vad som driver segregationen i Borås.

Målområdesuppföljning 2023 Pdf, 1.8 MB.

Välfärdsbokslutet för mer statistik

I Välfärdsbokslutet som blev klart i juni 2021 framgår att folkhälsan generellt utvecklas positivt men att skillnaderna i livsvillkor mellan olika grupper ökar.

I Välfärdsbokslutet finns statistik av hur boendeformerna är fördelade i olika bostadsområden, den visar siffror för den upplevda tryggheten och hur trångbott det är i olika bostadsområden.

Välfärdsbokslutet ger en sammanfattande bild av hur den sociala hållbarheten i Borås förändras över tid.

Välfärdsbokslutet

Avgörande beslut

I september 2020 fattade Kommunstyrelsen ett strategiskt inriktningsbeslut om ett första målområde för Socialt hållbart Borås, den vi kallar för En god start i livet och goda uppväxtvillkor. Den 22 mars 2021 utökades arbetet med ytterligare två målområden, Bostäder och närmiljö samt Förutsättningar för arbete.

Inom målområdena förtydligas hur Borås Stad under flera års tid ska ta sig an de utmaningar som blir tydliga i Välfärdsbokslutet. Det slås fast att arbetet ska göras långsiktigt, uthålligt, i samverkan och med ett helhetsperspektiv.

Den 21 november 2021 beslutade kommunstyrelsen om de målformuleringar, som uttrycks som den effekt man vill uppnå, som pekar ut riktningen för arbetet.

Dokumentet Målbild för Socialt hållbart Borås gäller år 2021-2024.

Målbild för Socialt hållbart Borås 2021-2024 för utskrift Pdf, 962.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Att Borås ska bli socialt hållbart står i reglementet

En förändring som skett är att Socialt hållbart Borås, tillsammans med Visionen och ett långsiktigt hållbart samhälle, nu nämns i ”Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder”.

Ett reglemente är ett dokument som, förutom de lagar som i grunden styr vår verksamhet, ett dokument som vi själva har antagit och som också styr arbetet.

Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägledande principer

För att vi ska nå resultat finns några vägledande principer för hur arbetet med Socialt hållbart Borås ska bedrivas; långsiktigt, uthålligt, i samverkan och med ett helhetsperspektiv.

Organisation för Socialt hållbart Borås

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Om arbetet med Socialt hållbart Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol