Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Klimatkontrakt 2030

Klimatkontrakt 2030 är en kraftsamling från svenska städer, myndigheter på nationell nivå och Viable Cities för att klara den klimatomställning som vi behöver på kort tid för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

För att ställa om till klimatneutrala och hållbara städer krävs samarbete mellan invånare, politiker, företag och tjänstepersoner. Vi måste arbeta på nya sätt, åt samma håll och tillsammans för att nå klimatneutrala städer. Och det måste gå fortare.

Kontraktet är ett verktyg för att nå detta.

I slutet av 2023 undertecknade vi vårt andra klimatkontrakt. Därmed tog vi ett kliv framåt i arbetet med klimatomställningen. Genom kontraktet åtar sig Borås att snabba på omställningen till klimatneutralitet och hållbarhet.

I satsningen Klimatneutrala städer 2030 ingår 23 svenska städer, däribland Borås. Vi arbetar alla med att fortsätta utveckla verktyget för att signera reviderade och vassare Klimatkontrakt 2030 varje år i december, på European Viable Cities Day.

Mer om Klimatkontrakt 2030

En bild på framsidan av Klimatkontrakt 2030.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Klimatkontrakt 2030

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol