Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förutsättningar för arbete

Att ha ett arbete stärker känslan av kontroll över sitt eget liv och att man är delaktig i samhället. Forskning visar att arbetslöshet drabbar särskilt utsatta grupper som ungdomar, personer med kort utbildning, personer födda utanför Europa och personer med funktionsnedsättning. Det ska finnas möjligheter att fullfölja en utbildning då det är av stor betydelse för förutsättningarna att etablera sig på arbetsmarknaden.

Bakgrund till Förutsättningar för arbete

Detta vill vi

Den 22 november 2021 antog Kommunstyrelsen de övergripande målformuleringarna för målområdet Förutsättningar för arbete.

  • I Borås ska alla invånare i arbetsför ålder ha utbildning på gymnasienivå
  • I Borås ska alla, även utsatta grupper, finnas i arbete
  • Arbetsgivare i Borås har en bred rekrytering och en blandning av anställda

Målbild för Socialt hållbart Borås 2021-2024 för utskrift Pdf, 962.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Detta gör vi

Vi genomför nu flera aktivteter med syfte att ge fler människor jobb och sysselsättning. Listan uppdateras efter hand som politiska beslut fattas.

Detta gör vi - Aktiviteter inom Förutsättningar för arbete

En äldre och en yngre kvinna som sitter vid ett bord och tittar i en pärm
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förutsättningar för arbete

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol