Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Våra fyra fokusområden

Tillsammans har vi identifierat de viktigaste områdena för klimatomställning i Borås. Utsläpp från vägtrafik och byggnation är två av våra största lokala utsläppskällor. Därför behöver vi minska klimatpåverkan kraftigt inom båda dessa områden.

För att skynda på klimatomställningen behöver fler göra mer, tillsammans, genom smart samskapande. Vi behöver också stärka beslutsfattare i sitt klimatledarskap.

Områdena går in i varandra och innovationsteamet arbetar löpande med att hitta synergier och överlappningar.

Läs mer om vad vi gör inom våra fokusområden:

En så kallad höghjuling som fraktar fyra paket.

Modig mobilitet
Hur vi reser och tar oss fram i vår kommun har en stor klimatpåverkan. De hållbara vardagsresorna behöver bli fler. Läs mer om vårt pågående arbete.

En stubbe där ett hus i trä har mejslats fram. 

Bestående byggnation
Utifrån ett livscykelperspektiv bidrar bygg- och anläggningsprojekt i Borås till stor klimatpåverkan. Här behövs snabba och kraftfulla insatser för att åstadkomma en systemtransformation!

Händer som drejar tillsammans. 

Smart samskapande
Samskapande handlar om att tillvarata perspektiv, idéer och erfarenheter från olika håll för att utveckla något gemensamt och i en önskad riktning. Läs mer om vårt pågående arbete.

En vuxen pingvin har följe av en pingvinunge.

Klokt klimatledarskap
Innovationsteamet ska arbeta för att stärka beslutsfattare och samhällsaktörer i sitt klimatledarskap. Läs mer om våra olika arbeten inom detta område.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Våra fyra fokusområden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol