Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi driver på för ett klimatneutralt Borås 2030

Genom Klimatneutrala Borås 2030 ökar vi takten i vårt arbete med den lokala klimatomställningen. Borås Stad projektleder och samverkar med fyra projektpartners:

Navet Science Center

Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett sammanhang och får fler att engagera sig för att vilja ha mer kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Navet Science Center Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Science Park Borås

Science Park Borås erbjuder en innovationsmiljö och mötesplats för näringsliv, civilsamhälle, akademi och offentliga aktörer, som uppmuntrar till samskapande och utmanar invanda affärsmodeller och konsumtionsmönster. Med FN:s globala mål som utgångspunkt för förändring och utifrån de tre verksamhetsområdena Textil, Konsumtion och Samhällsutveckling vill Science Park Borås bidra till en bättre värld genom att skapa och främja hållbara och innovativa lösningar på samhällsutmaningar.

Science Park Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö erbjuder hållbara lösningar inom energi, insamling, återvinning, vatten och avlopp med fokus på god tillgänglighet. Borås Energi och Miljö förädlar energi för ett fossilfritt samhälle och vill skapa en hållbar kretsloppsstad. Genom forskning, utbildning, kompetens- och verksamhetsutveckling är de drivande i den lokala och regionala utvecklingen.

Borås Energi och Miljö AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fristadbostäder AB

Fristadbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag i Fristad som strävar efter det goda boendet. Bolaget bedriver verksamheten med både miljöhänsyn och med hänsyn till att god kvalitet upprätthålls i alla led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning.

Fristadbostäder AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innovationsteamet

Ett innovationsteam, med deltagare från respektive projektpart, håller ihop och driver på arbetet inom de olika fokusområdena. Teamet består av:

  • Frida Andersson, projektledare Klimatneutrala Borås 2030, Borås Stad
  • Susanne Arneborg, strategisk samhällsplanerare, Borås Stad
  • Anna Gunnarsson, projektledare, Navet Science Center
  • Peter Serrander, samverkanskoordinator, Science Park Borås
  • Jenny Ahlmås, hållbarhetschef, Borås Energi och Miljö AB
  • Kjell-Ove Sethson, VD, Fristadbostäder AB
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vi driver på för ett klimatneutralt Borås 2030

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol