Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Boende och närmiljö

En bra närmiljö med service, arbetsplatser, kollektivtrafik och grönområden leder till ökad trygghet, tillit och sammanhållning i samhället. Även offentliga miljöer som är attraktiva och trygga och skapar möten mellan människor bidrar på ett positivt sätt. Det är sådant som ger människor en bra livskvalitet.

Bakgrund till Boende och närmiljö

Detta vill vi

Den 22 november 2021 antog kommunstyrelsen de övergripande målformuleringarna för målområdet Boende och närmiljö.

  • I Borås ska det inte finnas några utsatta områden
  • I Borås ska det finnas en blandad bebyggelse med olika boendeformer för alla livssituationer
  • I Borås ska ingen vara hemlös
  • I Borås ska närmiljöerna vara attraktiva, trygga och skapa möten mellan människor
  • I Borås ska invånarna och samhällets olika aktörer känna tillit till varandra, ta gemensamt ansvar och ges möjlighet att vara delaktiga i en positiv stadsutveckling

Målbild för Socialt hållbart Borås 2021-2024 för utskrift Pdf, 962.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Detta gör vi

Vi genomför nu flera aktivteter inom detta område. Listan uppdateras efter hand som politiska beslut fattas. Här kommer vi att berätta mer om varje aktivitet.

Detta gör vi - Aktiviteter inom Boende och närmiljö

Tre unga kvinnor på väg.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Boende och närmiljö

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol