Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Områdesutveckling

Områdesutveckling är ett arbetssätt som innebär att vi tar ett helhetsgrepp inom ett geografiskt område där vi jobbar parallellt med flera insatser samtidigt.

Insaterna utgår från de kunskapunderlag som tagits fram om respektive område, insatserna beslutas av ledningsgrupperna i de tre målområdena, de är långsiktiga och ger mervärde till varandra.

I områdesutvecklingsarbetet utgår vi från områdets behov. De boendes delaktighet är viktigt för att öka tilliten, tryggheten och sammanhållningen i området - och i hela Borås.

På flera områden finns redan pågående lokala arbeten och det är många inom näringslivet, föreningslivet och civilsamhället som redan bidrar för att utveckla området.

Här listar vi de aktiviteter som genomförs inom varje geografiskt område inom ramen för Socialt hållbart Borås.

Norrby

Sjöbo

Hässleholmen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Områdesutveckling

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol