Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Från vi och dom till tillsammans - Iqras vision

Hur gör man för att motverka att många känner att de inte är en del av samhället de bor i? Det har Iqra funderat mycket på under sitt liv. Hon har vuxit upp med ett utanförskap och arbetar nu för att framtidens Borås ska bli mer enat.

Iqra med halva ansiktet föråldrat med hjälp av AI

Jag vill se ett Borås som är ett ”vi”. Idag är Borås uppdelat, det finns utsatta områden. Jag vill att de socioekonomiska utsatta områdena försvinner.

Iqra är 27 år och bor på Hässleholmen. Hon är aktiv i flera olika grupper som har till syfte att just få Borås att bli ett ”vi”.

Många som bor på Hässleholmen saknar utbildning och de förstår inte riktigt hur samhället fungerar. Jag försöker ändra på det. Bland annat håller jag i en hälsocirkel där man får veta vilka rättigheter man har inom vården och hur man söker vård. Sen håller jag i ett kvinnokafé på Hässleholmen. Där träffar vi olika instanser, bland annat skolan, rektorn och socialtjänsten. Det blir mer integration på det sättet. Man bildar en samverkan och förstår varandra lite mer.

Den viktiga känslan av gemensamma rättigheter

Iqra jobbar själv inom vården och där säger hon att hon stöter på skillnader och klyftor i samhället som gör att hon vill kämpa mer för allas likas rättigheter.

Jag ser att det är mycket hälsoklyftor, vården är ojämlik och skolan är ojämlik. Det finns extra resurser till utsatta skolor, men jag ser inte hur de används. Många lärare slutar innan de ens har jobbat där ett år. Det påverkar barnen när lärare slutar för ofta, och det blir ojämlikt på det sättet. De får inte förutsättningarna som de behöver.

När man pratar med Iqra är det tydligt att hon ser att en av de viktigaste lösningarna på problemen är att de som bor i utsatta områden måste få känna att de har lika stor rätt som alla andra. Hon berättar om en situation från när hon själv gick på grundskolan som hon tycker belyser problematiken:

Det var när jag gick i nian. Jag pratade med yrkesvägledaren om att jag ville gå natur på Bäckäng. Och då sa hon: ”Är du säker på det? Det är tufft kommer, tror du verkligen att du klarar av det?”. Känslan är ofta att folk på Hässleholmen blir nedvärderade. Vi behöver att fler tror att vi kan för att vi ska våga.

Ett kollektivt ansvar

Många av problemen som Iqra belyser är problem som funnits i många år, men trots det har hon framtidstro och idéer på hur framtidens Borås kan gå från ”vi och dom” till ”tillsammans”.

Det är allas ansvar, det är inte bara kommunen eller bara svenskarnas sak att hantera det här. Det ska också komma från oss. Alla måste vara öppna för förändring.

Vill du dela med dig av en egen idé som kan bidra till framtidens Borås?

Genom att lämna ett Boråsförslag kan du påverka det som du tycker är viktigt. Alla som bor, verkar och möts i Borås eller på annat sätt är engagerade i stadens frågor är välkomna att lämna Boråsförslag eller rösta på ett redan befintligt förslag.

Mer om Boråsförslaget och hur det fungerar Länk till annan webbplats.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Från vi och dom till tillsammans - Iqras vision

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol