Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Täysivaltaisuustodistus

Täysivaltaisuustodistus osoittaa, ettei sinulla ole edunvalvojaa. Jotkut viranomaiset voivat vaatia todistusta, kun haetaan esimerkiksi ammattimaisen liikenteen harjoittamislupaa, lupaa toimia kiinteistönvälittäjänä tai asianajajana, tai olet aikakausilehden vastaava julkaisija.

Asuinkuntasi yliholhooja myöntää lupatodistuksen.

Miten täysvaltaisuustodistusta haetaan?

Sitä haetaan kirjeitse tai sähköpostitse. Todistusta haettaessa ei tarvitse kertoa tarpeen syytä. Ilmoita nimi, osoite ja henkilönumerosi. Täysivaltaisuustodistus lähetetään väestökirjanpidon mukaiseen osoitteeseesi. Täysivaltaisuustodistus on maksuton.

Lähetä hakemus osoitteeseen:

Överförmyndarenheten

Borås Stad

501 80 Borås

Tai lähetä se sähköpostilla: overformyndaren@boras.se

Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Puhelin:

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Täysivaltaisuustodistus

Facebook LinkedIn E-post