Valikko

Valikko

Tuen hakeminen

Kaikkia sosiaalipalvelulain (Socialtjänstlagen, SoL) mukaisia toimenpiteitä varten vaaditaan hakemus. Hoito- ja vanhustenhuoltohallinnon avuntarpeenkäsittelijät tekevät hakemuksen perusteella selvityksen ja päätöksen. Lisätietoja eri toimenpiteistä on tässä.

Kun lähetät meille hakemuksen, käsittelemme tietojasi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Teemme näin, jotta voisimme käsitellä hakemuksesi. Verkkosivulla boras.se/pub voit lukea lisää siitä, miten Boråsin kaupunki käsittelee henkilötietoja.

  • Jos olet täyttänyt 18 vuotta ja tarvitset käytännön apua arjen helpottamiseksi, voit hakea sosiaalipalvelulain mukaista tukea alla olevalla lomakkeella.
  • Jos olet alle 18-vuotias voit hakea sosiaalipalvelulain mukaista tukea lomakkeella Hakemus – sosiaalipalvelulain mukaiset toimenpiteet (svenska).

l

Itsepalvelu

Hakemus – sosiaalipalvelulain mukaiset toimenpiteet 18 vuotta täyttäneille


Yhteydenotto

Jos haluat yhteyttä avuntarpeenkäsittelijään, soita Boråsin kaupungin vaihteeseen, puh. 033-35 70 00, ja pyydä heitä yhdistämään avuntarpeenkäsittelijälle.

Jos sinulla on yksinkertaisia kysymyksiä hoito- ja vanhustenhuollon viranomaisille, soita vastaanoton puhelimeen, 033-35 52 37, tai lähetä sähköpostia osoitteeseen aldreomsorgmyndighet@boras.se. Vastaanottopuhelimen kautta ei voi saada tietoa selvityksistä tai päätöksistä.

Puhelinajat:
maanantai-torstai 8.00-17.00
perjantai 8.00-16.00

Hakemuksen tekeminen – askel askeleelta

Hakemus

Hakemuksen voi jättää joko suullisesti tai kirjallisesti. Jos haluat jättää suullisen hakemuksen, soita avuntarpeenkäsittelijälle, puhelin 033-35 70 00. Jos haluat tehdä kirjallisen hakemuksen, täytä lomake Hakemus – sosiaalipalvelulain mukaiset toimenpiteet 18 vuotta täyttäneille.PDF Aputoimia voi hakea vain yksittäinen henkilö itse tai hänen laillinen edustajansa, esimerkiksi edunvalvoja.

Hakemus postitetaan osoitteeseen:
Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Myndighet
501 80 Borås

Käsittelijän tapaaminen

Kun olemme vastaanottaneet hakemuksen, avuntarpeenkäsittelijä ottaa yhteyttä sinuun selvityksen aloittamiseksi. Sovimme yleensä tapaamisesta, joka useimmiten toteutuu kotikäynnillä.

Joissakin tapauksissa tarvitsemme sinua koskevia tietoja esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoidosta tai muilta viranomaisilta, jotta voisimme tehdä arvioinnin. Hakemuksen yhteydessä saat antaa suostumuksesi siihen, että pyydämme tietoja muilta tahoilta.

Työmme lähtökohtana on periaate IBIC - Individens behov i centrum (yksilön tarpeet keskiössä), joka merkitsee sitä, että selvityksen lähtökohtana on yksilön oma käsitys avuntarpeestaan. Arviointi siitä, miten tarpeesi voidaan täyttää, pohjautuu sosiaalipalvelulakiin ja tavoitteena on taata sinulle kohtuullinen elintaso.

Tässä ovat Boråsin kaupungin kunnanvaltuuston hyväksymät kotipalvelun suuntaviivatPDF (svenska) sekä hoito- ja hoiva-asumisen suuntaviivatPDF (svenska).

Päätös

Kun avuntarpeenkäsittelijä on tehnyt selvityksen, saat postissa kotiin kirjallisen päätöksen. Yleensä päätöksestä ilmoitetaan myös suullisesti puhelimitse. Kerro avuntarpeenkäsittelijälle, jos haluat lukea päätöksen perusteen ennen kuin tehdään lopullinen päätös.

Oikeus valittaa

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen. Valituksessa on mainittava muun muassa se, mistä syystä päätös mielestäsi on virheellinen. Valituksen on oltava perillä Hoito- ja vanhustenhuoltohallinnossa kolmen viikon kuluessa siitä, kun sait tiedon päätöksestä. Päätöksessä on lisätietoa siitä, miten valittaminen tapahtuu. Jos haluat apua valituksen teossa, käänny avuntarpeenkäsittelijän puoleen.

Valitus postitetaan osoitteeseen:

Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Myndighet
501 80 Borås

p

Yhteystiedot

Viimeisin muutos: 2019-01-16 09.25

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Pievani Isokoski

Jaa sivu: Tuen hakeminen

g q n C

p

Yhteystiedot