Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tuen hakeminen

Kaikkia sosiaalipalvelulain (Socialtjänstlagen, SoL) mukaisia toimenpiteitä varten vaaditaan hakemus. Hoito- ja vanhustenhuoltohallinnon avuntarpeenkäsittelijät tekevät hakemuksen perusteella selvityksen ja päätöksen.

Kun lähetät meille hakemuksen, käsittelemme tietojasi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Teemme näin, jotta voisimme käsitellä hakemuksesi. Verkkosivulla boras.se/pub (svenska) voit lukea lisää siitä, miten Boråsin kaupunki käsittelee henkilötietoja.

Jos olet 18 vuotta tai sitä vanhempi ja tarvitset käytännön apua arjen helpottamiseksi, voit hakea sosiaalipalvelulain mukaista tukea allaolevalla lomakkeella.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Itsepalvelu

Hakemus – sosiaalipalvelulain mukaiset toimenpiteet 18 vuotta täyttäneille


Hakemuksen tekeminen – askel askeleelta

Hakemus

Hakemuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Halutessasi tehdä suullisen hakemuksen, soita avuntarpeenkäsittelijälle. Jos haluat tehdä hakemuksen kirjallisesti, täytä lomake ”Hakemus – sosiaalipalvelulain mukaiset toimenpiteet 18 vuotta täyttäneille”. Löydät sen kotisivun itsepalvelusta.

Voit täyttää lomakkeen, tulostaa sen ja lähettää tavallisessa postissa. Voit myös tallentaa ja täyttää lomakkeen tietokoneessasi ja lähettää sen sähköpostina.

Postita hakemuksesi osoitteeseen:
Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Myndighet
501 80 Borås

Suullinen hakemus:
Soita Boråsin Kaupungin vaihteeseen ja pyydä heitä yhdistämään avuntarpeenkäsittelijälle.
Puhelinnumero: 033-35 70 00

Hakemuksen voi tehdä vain yksittäinen henkilö tai hänen laillinen edustajansa, esimerkiksi edunvalvoja.

Käsittelijän tapaaminen

Kun olemme vastaanottaneet hakemuksesi, avuntarpeenkäsittelijä ottaa yhteyttä sinuun selvityksen aloittamiseksi. Sovimme yleensä tapaamisesta, joka useimmiten toteutuu kotikäynnillä.

Joissakin tapauksissa tarvitsemme sinua koskevia tietoja esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoidosta tai muilta viranomaisilta, jotta voisimme tehdä arvioinnin. Hakemuksen yhteydessä saat antaa suostumuksesi siihen, että pyydämme tietoja muilta tahoilta.

Työmme lähtökohtana on periaate IBIC - Individens behov i centrum (yksilön tarpeet keskiössä), joka merkitsee sitä, että selvityksen lähtökohtana on yksilön oma käsitys avuntarpeestaan.

Arviointi siitä, miten tarpeesi voidaan täyttää, pohjautuu  sosiaalipalvelulakiin Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. (svenska).

Kotipalvelun, lyhytaikaisoleskelun sekä hoito- ja hoiva-asumisen suuntaviivat sekä kotihoitoavustusta ja yksinkertaistettua päätöksentekoa koskevat säännöt. Pdf, 316.3 kB, avautuu uuteen ikkunaan.

Päätös

Kun avuntarpeenkäsittelijä on tehnyt selvityksen, saat postissa kotiin kirjallisen päätöksen. Yleensä päätöksestä ilmoitetaan myös suullisesti.

Kerro avuntarpeenkäsittelijälle, jos haluat lukea päätöksen perusteen. Sinulla on myös oikeus lukea sinua koskeva selvitys. Mikäli haluat tehdä sen, ota yhteys avuntarpeenkäsittelijääsi.

Yksinkertaistettu päätöksenteko

Apua siivoukseen ja pyykinpesuun tarjotaan boråsilaisille, jotka ovat täyttäneet 80 vuotta, yksinkertaistetun päätösmallin mukaisesti.

Lue lisää tuesta siivoukseen ja pyykinpesuun.

Digitaalinen apu tarjotaan 75 vuotta täyttäneille boråsilaisille, yksinkertaistetun päätöksenteon mukaisesti.

Lue lisää digitaalisesta avusta.

Voit lukea lisää: Boråsin kaupungin hoito- ja hoiva-asumisen, kotipalvelun, lyhytaikaisasuntojen ja kotihoitoavustuksen suuntaviivat sekä yksinkertaistettu päätöksenteko Pdf, 429.9 kB, avautuu uuteen ikkunaan. (svenska).

Sinulla on oikeus valittaa

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen. Valituksessa on mainittava muun muassa se, mistä syystä päätös mielestäsi on virheellinen. Valituksen on oltava perillä Hoito- ja vanhustenhuoltohallinnossa kolmen viikon kuluessa siitä, kun sait tiedon päätöksestä. Tietoa päätöksen valittamismenettelystä löydät päätöksen mukana tulleesta kirjeestä. Jos haluat apua valituksen teossa, käänny avuntarpeenkäsittelijäsi puoleen.

Valitus postitetaan osoitteeseen:

Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Myndighet
501 80 Borås

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Tuen hakeminen

Facebook LinkedIn E-post