Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tuen hakeminen

Kaikkia sosiaalipalvelulain (Socialtjänstlagen, SoL) mukaisia toimenpiteitä varten vaaditaan hakemus. Hoito- ja vanhustenhuoltohallinnon avuntarpeenkäsittelijät tekevät hakemuksen perusteella selvityksen ja päätöksen.

Kun lähetät meille hakemuksen, käsittelemme tietojasi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Teemme näin, jotta voisimme käsitellä hakemuksesi. Verkkosivulla boras.se/pub (svenska) voit lukea lisää siitä, miten Boråsin kaupunki käsittelee henkilötietoja.

  • Jos olet täyttänyt 18 vuotta ja tarvitset käytännön apua arjen helpottamiseksi, voit hakea sosiaalipalvelulain mukaista tukea alla olevalla lomakkeella.
Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Itsepalvelu

Hakemus – sosiaalipalvelulain mukaiset toimenpiteet 18 vuotta täyttäneille


Yhteydenotto

Jos haluat yhteyttä avuntarpeenkäsittelijään, soita Boråsin kaupungin vaihteeseen, puh. 033-35 70 00, ja pyydä heitä yhdistämään avuntarpeenkäsittelijälle.

Hakemuksen tekeminen – askel askeleelta

Hakemus

Hakemuksen voi jättää joko suullisesti tai kirjallisesti. Jos haluat jättää suullisen hakemuksen, soita avuntarpeenkäsittelijälle, puhelin 033-35 70 00. Jos haluat tehdä kirjallisen hakemuksen, täytä lomake Hakemus – sosiaalipalvelulain mukaiset toimenpiteet 18 vuotta täyttäneille. Pdf, 684.5 kB, avautuu uuteen ikkunaan. Aputoimia voi hakea vain yksittäinen henkilö itse tai hänen laillinen edustajansa, esimerkiksi edunvalvoja.

Hakemus postitetaan osoitteeseen:
Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Myndighet
501 80 Borås

Käsittelijän tapaaminen

Kun olemme vastaanottaneet hakemuksen, avuntarpeenkäsittelijä ottaa yhteyttä sinuun selvityksen aloittamiseksi. Sovimme yleensä tapaamisesta, joka useimmiten toteutuu kotikäynnillä.

Joissakin tapauksissa tarvitsemme sinua koskevia tietoja esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoidosta tai muilta viranomaisilta, jotta voisimme tehdä arvioinnin. Hakemuksen yhteydessä saat antaa suostumuksesi siihen, että pyydämme tietoja muilta tahoilta.

Työmme lähtökohtana on periaate IBIC - Individens behov i centrum (yksilön tarpeet keskiössä), joka merkitsee sitä, että selvityksen lähtökohtana on yksilön oma käsitys avuntarpeestaan. Arviointi siitä, miten tarpeesi voidaan täyttää, pohjautuu sosiaalipalvelulakiin Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. (svenska) ja tavoitteena on taata sinulle kohtuullinen elintaso.

Tässä ovat Boråsin kaupungin kunnanvaltuuston hyväksymät Boråsin kaupungin hoito- ja hoiva-asumisen, kotipalvelun, lyhytaikaisasuntojen ja kotihoitoavustuksen suuntaviivat Pdf, 218.8 kB, avautuu uuteen ikkunaan. (svenska).

Päätös

Kun avuntarpeenkäsittelijä on tehnyt selvityksen, saat postissa kotiin kirjallisen päätöksen. Yleensä päätöksestä ilmoitetaan myös suullisesti.

Kerro avuntarpeenkäsittelijälle, jos haluat lukea päätöksen perusteen ennen kuin tehdään lopullinen päätös. Sinulla on myöskin oikeus lukea koko sinua koskeva selvitys. Mikäli haluat tehdä sen voit ottaa yhteyttä avuntarpeenkäsittelijääsi.

Oikeus valittaa

Jos olet tyytymätön päätökseen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen. Valituksessa on mainittava muun muassa se, mistä syystä päätös mielestäsi on virheellinen. Valituksen on oltava perillä Hoito- ja vanhustenhuoltohallinnossa kolmen viikon kuluessa siitä, kun sait tiedon päätöksestä. Tietoa päätöksen valittamismenettelystä löydät päätöksen mukana tulleesta kirjeestä. Jos haluat apua valituksen teossa, käänny avuntarpeenkäsittelijän puoleen.

Valitus postitetaan osoitteeseen:

Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Myndighet
501 80 Borås

Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Tuen hakeminen

Facebook Twitter LinkedIn E-post