Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dementia

Dementia käsittää joukon eri sairauksia, jotka vaikuttavat aivojen toimintaan. Tavallinen tuntomerkki on, että sairastuneen henkilön muisti huononee ja hänen kykynsä selviytyä arkiaskareista heikkenee vähitellen.

Jos epäilet että sinulla tai läheiselläsi on dementia, ota ensisijaisesti yhteyttä omaan terveyskeskukseen dementiatutkimuksen tekemiseksi.

Boråsin kaupunki tarjoaa monenlaista tukea dementiasairaille ja heidän omaisilleen. Jotkut toimenpiteet ovat tarveharkintaisia, kun taas toiset ovat avoinna kaikille.

Dementiatiimi

Dementiatiimi on erittäin perehtynyt erilaisiin dementiasairauksiin ja voi toimia apunasi. Tiimi auttaa kaikkia Boråsin asukkaita, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta tai joilla on dementiaan liittyviä kysymyksiä. Tiimi toimii myös niiden kunnan toimintojen tukena, jotka hoitavat dementiasairaita.

Dementiatiimin toiminta on avoinna kaikille, eli tiimiin voi ottaa yhteyttä ilman avuntarvepäätöstä. Kaikki dementiatiimin palvelut ovat maksuttomia.

Dementiatiimi

Omaistuki

Omaisena olet korvaamaton tuki avuntarvitsijalle, mutta tarvitset joskus itsekin neuvoja ja tukea, jotta jaksaisit auttaa. Sitä varten ovat olemassa Boråsin kaupungin omaiskonsulentit, jotka tarjoavat virkistystä, luentoja, koulutuksia, kahvila- ja ryhmätoimintaa, yksityisiä keskusteluja ja paljon muuta. Dementiatiimi järjestää myös omaispiirejä.

Omaiskonsulentit

65 vuotta täyttäneen päivätoiminta

Päivätoiminta on tarkoitettu dementiasairaille ja muistiongelmaisille, jotka asuvat edelleen omassa kodissaan. Päivätoiminta tukee myös omaisia antaen heille mahdollisuuden lomitukseen. Tämän ansiosta dementiasairaat voivat jatkaa kotona asumista kauemmin. Dementiasairaiden päivätoiminta on tarveharkintainen toimenpide, jota varten vaaditaan hakemus.

Klubb Viskan alle 65-vuotiaille

Klubb Viskan on tarveharkintainen tapaamispaikka alle 65-vuotiaille, joilla on diagnostisoitu dementia. Klubb Viskan on aktiivista ja ulospäinsuuntautunutta toimintaa, jossa järjestetään sinulle mielekkäitä aktiviteetteja. Tavoitteena on luoda mahdollisuudet tuntea yhteisyyttä ja osallisuutta. Klubb Viskan on tarveharkintainen toimenpide, jota varten vaaditaan hakemus.

Vuorotteluhoito

Vuorotteluhoito merkitsee sitä, että asut vuoroin kotona, vuoroin lyhytaikaisasunnossa. Vuorotteluhoito on tarveharkintainen toimenpide, jota varten vaaditaan hakemus.

Kotipalvelu

Kotipalvelu antaa tukea ja apua arjessa silloin, kun omat kykysi eivät riitä. Riippumatta iästä, sairaudesta tai toimintarajoitteesta, sinun tulee saada jatkaa kotona asumista ja saada sinulle myönnetyt aputoimenpiteet. Kotipalvelu on tarveharkintaista, ja sitä varten vaaditaan hakemus.

Hoito- ja hoiva-asunnot

Hoito- ja hoiva-asunnot on tarkoitettu ikäihmisille ja toimintarajoitteisille silloin, kun henkilökohtaisen hoivan tarvetta ei voida täyttää kotipalvelun, kunnallisen sairaanhoidon (kotisairaanhoito) ja muiden toimenpiteiden avulla omassa asunnossa. On myös olemassa erityisiä dementiasairaiden osastoja. Hoito- ja hoiva-asunnon saamiseksi vaaditaan avuntarvepäätös.

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Dementia

Facebook LinkedIn E-post