Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Uskottu mies, edunvalvoja ja holhooja

Monilla ihmisillä on vaikeuksia selviytyä itse asioistaan, ja he tarvitsevat sen johdosta jonkun toisen tukea ja apua. He voivat olla toimintarajoitteisia, ikääntyneitä, sairaita, muistisairaita tai huumeiden väärinkäyttäjiä. Uskottu mies tai edunvalvoja auttavat taloudellisissa ja oikeudellisissa kysymyksissä henkilöä, joka ei itse selviydy niistä. Asia voi esimerkiksi koskea maksusuunnitelman laatimista tai yhteyden ottoa viranomaisiin. Uskottua miestä ja edunvalvojaa kutsutaan myös edustajiksi. Edustajat nimittää käräjäoikeus, eivätkä he ole kunnan palveluksessa.

Nämä sivut antavat uskottua miestä, edunvalvojaa, holhoojaa ja täysivaltaisuustodistusta koskevia tietoja. Sivuston kautta saa myös kaavakkeita ja yhteystietoja.

Uskotun miehen ja edunvalvojan välinen ero

Uskottu mies antaa tukea sitä tarvitsevalle, niin kutsutulle päämiehelle. Uskotun miehen tuen vastaanottaminen on vapaaehtoista. Uskottu mies antaa apua taloudellisissa ja oikeudellisissa kysymyksissä.

Edunvalvojalla on oikeus päättää päämiehen omaisuudesta. Edunvalvojan saanut henkilö ei sen johdosta voi käyttää pankkitilejään tai solmia sopimuksia. Edunvalvoja nimitetään vain, jos uskotun miehen tuki ei ole riittävä. Nimitys vaatii tukea tarvitsevan suostumuksen. Edunvalvojan tehtävät ovat samat kuin uskotun miehen, mutta hänellä on oikeus päättää täysin päämiehen omaisuudesta.

Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Uskottu mies, edunvalvoja ja holhooja

Facebook Twitter LinkedIn E-post