Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lääketieteellisesti vastuulliset

Lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja (MAS) ja kuntoutuksesta lääketieteellisesti vastuullinen (MAR) ovat vastuussa Boråsin kaupungin kotisairaanhoidon laadusta ja turvallisuudesta.

MAS:in/MAR:in tehtävät

  • valvoa, että lain määräykset ja muut säännöt tunnetaan ja niitä seurataan
  • valvoa, että sairaanhoitotoiminnassa on riittävät ohjeistukset
  • valvoa, että henkilökunnalla on tarvittava koulutus ja pätevyys
  • valvoa, että lääketieteellinen hoiva noudattaa korkeatasoista potilasturvallisuutta ja laatua
  • valvoa, että Boråsin kaupungin sisäiset ja ulkopuoliset hoitoresurssit toimivat yhteistyössä potilaalle tyydyttävällä tavalla
  • valvoa, että yksilöllistä hoitosuunnittelua varten on olemassa rutiineja ja dokumentaatiota ja että toiminnan hoitopolitiikkaa noudatetaan
  • utkia ja ilmoittaa haittatapahtumista Lääkevirastoon tai Hoidon ja hoivan tarkastuslaitokseen (IVO) Lex Maria -lain perusteella.

Yksityishenkilöt, kuten omaiset, eivät voi tehdä ilmoituksia Lex Maria -lain perusteella. Jos sinulla on mielipiteitä Boråsin kaupungin kotisairaanhoidosta, voit ensisijaisesti kääntyä kyseisen toiminnan puoleen. Voit myös jättää mielipiteitä Boråsin kaupungin palautekäsittelyyn, Borås Stads synpunktshantering (svenska) tai ottaa yhteyttä Potilaslautakuntaanlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan (svenska).

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Lääketieteellisesti vastuulliset

Facebook Twitter LinkedIn E-post