Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kansalliset vähemmistöryhmät

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöryhmää: juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaset ja tornionlaaksolaiset. Kansalliset vähemmistökielet ovat jiddis, romani chib, saame, suomi ja meänkieli. Useilla näistä kielistä on myös toisistaan enemmän tai vähemmän eroavia variaatioita.

Vähemmistöryhmille on yhteistä, että he asuttaneet Ruotsia jo kauan. Vähemmistöjen kieli ja kulttuuri ovat ruotsalaista kulttuuriperintöä. Saamelaisilla on kansallisen vähemmistöaseman lisäksi myös asema alkuperäiskansana.

Osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet

Boråsin Kaupunki pitää neuvonpitoja vähemmistöryhmien edustajien kanssa vähemmistöä koskevissa asioissa tai jos vähemmistöryhmät ottavat itse esille heitä koskevia kysymyksiä.

Program för nationella minoriteter Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. (linkki ruotsiksi) kertoo, miten Boråsin Kaupungin tulee myötävaikuttaa siihen, että Boråsissa asuvat kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt voivat ilmaista ja kehittää vähemmistöasemaansa sekä olla ylpeitä asemastaan ja identiteetistään kansallisena vähemmistönä.

Sveriges nationella minoriteter Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. (linkki ruotsiksi) kertoo lisää kansallisista vähemmistöistä.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä vahvistaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksia. Kunnilla, maakäräjillä ja muilla hallintoviranomaisilla on perustavaa laatua olevia velvoitteita kansallisia vähemmistöjä kohkaan koko maassa.

Hallitus tiukensi kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevaa lakia 1.tammikuuta 2019. Lue lisää (ruotsiksi) Minoritetslagen Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan..

Vähemmistölainsäädäntö

Saamelaiskäräjien Aina Negga ja Tukholman Lääninhallituksen kehitysjohtaja Emmy Bornefalk luennoivat tässä oheisessa taltioinnissa ruotsiksi. Luennot pidettiin Boråsin Kaupungin poliitikoille, päälliköille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille kunnan koulutuspäivänä 16.toukokuuta 2019 ja luennot käsittelivät kansallisia vähemmistöjä. Päivän juonsi Pekka Heino.

Saamelaiskäräjien Aina Negga.

Tukholman Lääninhallituksen kehitysjohtaja Emmy Bornefalk.

Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Puhelin:

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Kansalliset vähemmistöryhmät

Facebook LinkedIn E-post