Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Romanien osallistaminen

Romanien osallistaminen on hanke, jonka tarkoituksena on kehittää menetelmiä ja työtapoja romaniväestön syrjinnän estämiseksi ja ihmisoikeuksien parantamiseksi etenkin seuraavilla alueilla: koulutus, työ, asuminen, terveys, sosiaalipalvelu, kulttuuri ja kieli.

Romanien elinehdot ovat tänä päivänä usein paljon huonommat kuin valtaväestöllä. Syrjintä ja syrjäytyminen ovat edelleen todellisuutta monille romaneille huolimatta valtion ja kunnan toimenpiteistä jo 1960-luvulta lähtien. Tähän haluamme muutosta.

Osallistuminen ja vaikutusvalta

Muutosten onnistumiseksi vaaditaan romanien osallistumista ja vaikutusvaltaa. Romanien toimintavalmius, kokemukset, tiedot, aloitekyky ja halu olla mukana ja ottaa vastuuta hyödynnetään romanien osallistamisesksi.

Tavoitteena on, että romanilla, joka täyttää 20 vuotta vuonna 2032 on samanlaiset mahdollisuudet elämässään kuin ei- romanilla. Strategia sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä kuudesta eri aihepiiristä:

  • koulutus
  • työ
  • asunto
  • terveys, sosiaalinen hoiva ja turvallisuus
  • kulttuuri ja kieli
  • siviiliyhteiskunnan järjestäytyminen

Romanineuvosto

Romanineuvostossa on edustus kaikista kunnan romaniryhmistä: Suomen romanit, vasta maahantulleet romanit, Ruotsin romanit, Euroopan ulkopuolelta tulleet romanit sekä matkustavat romanit. Neuvostoon kuuluu myös kunnan virkamiehiä, jotka toimivat yhdessä neuoston jäsenten kanssa löytääkseen tarpeet ja muodostaakseen ehdotuksia romanien osallistamiseksi.

Romanitaustainen sillanrakentaja

Romanitaustainen sillanrakentaja auttaa rakentamaan suhteita, poistamaan ennakkoluuloja ja lisäämään viranomaisten ja romaniväestön tuntemusta toisistaan.

Sillanrakentaja tukee, informoi ja motivoi romaneja yhteyksissä Boråsin Kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa.

Sillanrakentajat

Lisää romanien osallistamisesta

Tavoitteena on kehittää olemassaolevia rakenteita ja toimintoja niin että ne toiteuttavat romanien ihmisoikeuksia samalla tavoin kuin ei-romanien. Projekti perustuu lakiin kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä sekä Strategiaan romanien osallistamiseksi 2012-2032.

Näillä Ruotsin kansallisten vähemmistöjen sivuilla voit lukea lisää siitä, mitä romanien osallistaminen tarkoittaa: Ruotsin kansalliset vähemmistöt. Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Romanien osallistaminen

Facebook Twitter LinkedIn E-post