Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Halutko toimia uskottuna miehenä tai edunvalvojana?

Uskottu mies tukee henkilöitä, jotka joistakin syistä tarvitsevat tukea arkipäivässään. He voivat olla toimintarajoitteisia, ikääntyneitä, sairaita, muistisairaita tai huumeiden väärinkäyttäjiä. Uskottujen miesten tarve kasvaa ja haemme lisää henkilöitä, jotka voivat antaa panoksensa ja auttaa lähimmäisiään.

Mitä uskottu mies ja edunvalvoja tekevät?

Uskottuna miehenä tai edunvalvojana olet niin kutsuttu tuettavan edustaja. Päämieheksi kutsutaan henkilöä, jolle on nimitetty uskottu mies tai edunvalvoja.

Toimeksiannon sisältö riippuu tuettavan henkilön edellytyksistä. Toimeksiantoon voi kuulua kolme aluetta: oikeuden valvonta, omaisuuden hoitaminen ja henkilöstä huolehtiminen. Tehtäviä voi kuvata näin:

  • Oikeuden valvonta on juridinen toimeksianto. Se merkitsee, että tuettava saa tarvitsemansa suojan ja oikeutensa. Asia voi koskea viranomaispäätöksistä valittamista, asuntolisän, asunnon tai tuen hakemista eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS) säädetyn lain mukaan, oikeuden valvontaa kuolinpesäkysymyksissä tai päämiehen asunnon myyntiä.
  • Omaisuudesta huolehtiminen on taloudellinen toimeksianto. Se merkitsee autettavan taloudesta vastaamista. Tavallisesti kysymyksessä on budjetin laatiminen, taskurahojen luovuttaminen, laskujen maksaminen ja mahdollisten velkojen käsitteleminen.
  • Huolenpito henkilöstä merkitsee, että autettava saa mahdollisimman hyvät asuinolosuhteet, hoivan, hoidon ja sosiaalisen palvelun. Sen johdosta käydään tuettavan luona sekä pidetään yhteyttä kotipalveluun ja hoitohenkilöstöön.

Kenestä voi tulla uskottu mies tai edunvalvoja?

Uskotuksi mieheksi tai edunvalvojaksi sopii luotettava, yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostunut henkilö, jonka raha-asiat ovat kunnossa.

Uskotun miehen tai edunvalvojan nimi ei saa esiintyä poliisin rasiterekisterissä, kruununvoudin rekisterissä tai sosiaalipalvelussa. Hänen on myös oltava täysi-ikäisen.

Miten toimin tullakseni uskotuksi mieheksi tai edunvalvojaksi?

Täytä uskotun miehen tai edunvalvojan toimea koskeva kiinnostuksenilmaisu (ruotsinkielinen) sähköisesti tai kaavakkeella tai ota yhteyttä yliholhoojaan.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Itsepalvelu

Intresseanmälan för uppdrag som god man/förvaltare


Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Puhelin:

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Halutko toimia uskottuna miehenä tai edunvalvojana?

Facebook LinkedIn E-post