Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Uskottua miestä tai edunvalvojaa tarvitsevalle

Jos tarvitset apua esimerkiksi talouden hoidossa tai yhteydenotossa kuntaan tai muihin viranomaisiin, voit saada uskotun miehen tai edunvalvojan. Sinä itse tai joku omaisesi voi hakea käräjäoikeudelta uskotun miehen nimittämistä. Muut henkilöt, kuten esimerkiksi sosiaalipalvelun henkilöstö, naapuri tai ystävä voivat tehdä uskotun miehen tarvetta koskevan ilmoituksen. Ilmoitus jätetään yliholhoojalle.

Kuka voi saada uskotun miehen tai edunvalvojan?

Uskotun miehen tai edunvalvojan nimittäminen vaatii, että apua tarvitaan terveydentilan johdosta. Kysymyksessä voi olla ikääntyneisyys, sairaus tai toimintarajoite. Ennen uskotun miehen nimittämistä selvitetään, ettei apua voi saada vähemmän rajoittavalla tavalla, esimerkiksi omaisen toimivallan, valtakirjan tai sosiaalipalvelun suoritteiden kautta.

Jos altistut terveydentilan johdosta taloudellisille riskeille, voit saada edunvalvojan. Saat edunvalvojan vain, jos uskotun miehen tuki ei ole riittävä. Alla voit lukea uskotun miehen ja edunvalvojan välisestä erosta.

Mitä uskottu mies ja edunvalvoja tekevät?

Uskotun miehen tai edunvalvojan toimi voi koostua kolmesta osasta: oikeuden valvonta, omaisuuden hoitaminen tai henkilöstä huolehtiminen. Sen johdosta apua voi saada esimerkiksi kuljetuspalvelun tai asuntolisän hakemisessa tai päätöksistä valittamisessa. Uskottu mies tai edunvalvoja voivat myös huolehtia siitä, että saat sinulle kuuluvaa hoitoa ja hoivaa, sekä auttaa laskujen maksamisessa ja taloudenhoidossa.

Miten uskottua miestä tai edunvalvojaa haetaan?

Sinä itse tai omainen voi hakea uskotun miehen nimittämistä täyttämällä kaavakkeen. Hakemus lähetetään Boråsin käräjäoikeudelle. Kaavakkeen (ruotsinkielinen) saa sivun alareunasta.

Kaavake lähetetään osoitteeseen:

Borås tingsrätt

Box 270

503 31 Borås

Omaisen toimivalta

Omaisen toimivalta voi joissakin tapauksissa korvata uskotun miehen toimen. Se voi tulla ajankohtaiseksi pysyvässä sairaudessa, minkä johdosta ei enää pysty huolehtimaan taloudestaan. Omaisen toimivalta merkitsee, että omaiset huolehtivat taloudesta. Vaatimuksena on, että olet saanut sairauden täytettyäsi 18 vuotta. Omaisen toimivalta koskee päivittäiseen elämään liittyviä asioita kuten esimerkiksi laskujen maksua, ruokaa, vaatteita, vapaa-ajan toimia ja huvituksia.

Yliholhooja antaa lisätietoja.

Lisätietoja

Ruotsin pankkiyhdistys (Svenska bankföreningen) antaa omaisen toimivaltaa koskevia lisätietoja.

Svenska bankföreningen om anhörigbehörighet Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Itsepalvelu

Ansökan om behov av god man/förvaltare


Anmälan om behov av god man/förvaltare

Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Puhelin:

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Uskottua miestä tai edunvalvojaa tarvitsevalle

Facebook LinkedIn E-post