Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kuljetuspalvelun soveltamissäännöt

Kuljetuspalvelulupa

Kuljetuspalvelua myönnetään vain sille, jolla on olennaisia vaikeuksia liikkua omin päin tai matkustaa julkisilla kulkuvälineillä.

Kuljetuspalveluluvan lähtökohtana voidaan pitää matkustajan yksilöllisiä tarpeita. Lupa voidaan myöntää määräajaksi. Lupa voi olla voimassa vain määrättyinä vuodenaikoina tai koskea yksinomaan jotakin matkan kohdetta Kuljetuspalvelulupa on henkilökohtainen.

Kuljetuspalveluun oikeutetun on välittömästi informoitava Teknistä lautakuntaa terveydentilassaan tapahtuvasta muutoksesta, jos kuljetuspalvelun tarve sen ansiosta muuttuu tai päättyy.

Luvan harkinta

Kuljetuspalveluhakemus tehdään kirjallisesti ja jätetään Tekniselle lautakunnalle.
Selvityksen yhteydessä tehdään tavallisesti kotikäynti hakijan luona. Hakemusta on ehkä tarvetta täydentää hakijan toimintarajoitteen tuntevan lääkärin tai jonkun muun erityispätevän henkilön lausunnolla.

Selvityksen yhteydessä harkitaan yksilöllisesti oikeutta yksinmatkustamiseen sekä tarvetta noutamiseen ja kotiin palautukseen.
Päätöksistä tiedotetaan kirjallisesti hakijalle. Hylkäävälle päätökselle on annettava syy, ja sen on sisällettävä tietoja päätöksen valittamistavasta.

Päätöksen tarkistus

Tekninen lautakunta voi omasta aloitteestaan tarkistaa kaikki päätökset kuljetuspalvelulain mukaan. Tarkistus tapahtuu samalla tavoin ja samoilla ehdoilla kuin luvan hakeminen.

Jos kuljetuspalvelulupaa epäillään käytettävän päätöksen ja sääntöjen vastaisesti, asia otetaan selvitettäväksi.
Luvan saa peruuttaa tai suunnitella toisin, jos kuljetuspalvelun käyttäjä on syyllistynyt vakaviin tai toistuviin kuljetuspalvelua koskevien määräysten ja ehtojen vastaisiin rikkomuksiin.

Saattaja

Saattajaoikeutta harkitaan yksilöllisesti. Saattaja voidaan myöntää, kun toimintarajoite aiheuttaa avuntarpeen matkan aikana kuljettajan antaman avun lisäksi.

Useampi kuin yksi saattaja voidaan myöntää, jos siihen on painavia syitä. Jos tarvitaan enemmän kuin yksi saattaja, harkitaan ensi kädessä, voidaanko tarve täyttää kuljettajan avulla.

Saattajan odotetaan voivan auttaa kuljetuspalvelua käyttävän tarvitsemassa tuessa. Saattaja ei saa olla kuljetuspalveluun oikeutettu henkilö. Saattajan on matkustettava mukana, jos matkustaminen omin päin on mahdotonta.

Kuljetuspalvelun tilaaminen

Kuljetuspalvelua tilataan kuljetuspalvelun tilauskeskuksesta tai jostakin muusta Teknisen lautakunnan osoittamasta foorumista. Kuljetuspalvelumatka kulkee ensimmäisestä osoitteesta toiseen. Matkaa ei saa tilata kauttakulkuosoitteella, eikä matkan aikana saa tehdä taukoja. Poikkeuksina ovat lyhyet hautausmaalle, pankkiautomaatille sekä esikoululle/koululle tehtävät käynnit. Nämä matkat koordinoidaan samaan määränpäähän suuntautuvien matkojen kanssa.

Jos saattaja tai toinen henkilö tai lemmikki osallistuu matkaan, siitä ilmoitetaan tilattaessa. Kuljetuspalvelun käyttäjä saa yhdessä saattajan ja matkakumppanin kanssa ottaa käyttöön korkeintaan neljä henkilöauton paikkaa. Mukana seuraava henkilö osallistuu matkaan sen alusta loppuun saakka. Jos tilattua matkakumppanin tai lemmikin paikkaa ei ole peruttu, siitä on maksettava.

Matkan toteutus

Kuljetuspalvelun ajoneuvoon mukaan otettavien kävelyapuvälineiden pitää olla toiminta- tai fysioterapeutin määräämiä kuljetuspalvelun käyttäjälle. Apuvälineen sitominen kiinni ajoneuvoon on oltava mahdollista.

Kuljetuspalvelun käyttäjällä on oikeus apuvälineiden lisäksi ottaa matkalle mukaan kaksi kassia tai yhden matkalaukun tai joukkoliikenteessä tavallisesti mukana olevan vastaavan kantamuksen.

Kuljetuspalvelun käyttäjällä on mahdollista ottaa lemmikki mukaan matkalle, joka siinä tapauksessa sijoitetaan henkilöauton tavaratilaan. Lemmikistä maksetaan matkakumppania vastaava maksu. Opaskoirat ovat poikkeus.

Kuljetettaessa lemmikkiä erityisajoneuvolla käytetään asiakkaan järjestämää häkkiä.
Matkustajan on oltava varattuna ajankohtana matkavalmiina ulko-oven ulkopuolella. Poikkeuksena ovat pyörätuolimatkustajat, jotka aina haetaan sisältä ja palautetaan samaan paikkaan.

Porraskiipijä varataan pyörätuolimatkustajan tarvitessa porrasapua. Asiakas vastaa siitä, että pyörätuoli ja portaat soveltuvat sille.

Kun matkustetaan alle nelivuotiaan lapsen kanssa, kuljetuspalvelun käyttäjä ottaa mukaan sopivan lasten turvaistuimen.

Jos matkustaja vaikuttaa liikenneturvallisuuteen tai kuljettajan työturvallisuuteen, kuljetusyrittäjä saa kieltäytyä uusista ajoista.

Jos matkustaja toistuvasti ja kehotuksen jälkeen tilaa matkoja, joita ei toteuteta, tai peruuttaa matkansa liian myöhään, voi kuljetuspalvelu laskuttaa sakon, joka vastaa kymmenkertaista omavastuuosuutta. Sen edellytyksenä on kuitenkin, ettei matkojen toteutumattomuuden syynä ole toimintarajoite.

Kuljetuspalvelun soveltamissäännöt

Soveltamissäännöt ovat ote kunnanvaltuuston asiakirjoista 19. tammikuut 2006.

Soveltamissäännöt on tarkistettu:

  • 27 maaliskuuta 2014
    Tarkistettu: Teknisen lautakunnan päätös, § 40
  • 27 marraskuuta 2014
    Tarkistettu: Teknisen lautakunnan päätös, § 12
  • 2 helmikuuta 2018
    Tarkistettu: Teknisen lautakunnan päätös, § 11
  • Tarkistettu: Teknisen lautakunnan päätös 1. lokakuuta 2020, § 112
Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Sähköposti:

Puhelin:

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Kuljetuspalvelun soveltamissäännöt

Facebook LinkedIn E-post