Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Uskottuna miehenä tai edunvalvojana toimivalle

Tältä sivulta saa tietoja uskottuna miehenä tai edunvalvojana toimimisesta. Täältä saa myös tarvittavat kaavakkeet, jos haluat hakea yliholhoojan suostumusta johonkin asiaan, jonka haluat tehdä päämiehen puolesta. Kaavakkeita käytetään esimerkiksi, kun on tarvetta nostaa rahaa sulkutililtä, myydä päämiehen kiinteistö tai asunto-oikeusasunto, tai kun päämies saa perinnön.

Perinnönjako

Jos päämies on kuolinpesän osakas, perii siis jonkun, sinut on kutsuttava perunkirjoitukseen. Huolehdit siitä, että autettava saa hänelle oikeutetun perinnön. Kun niin kutsuttu perinnönjakokirja on laadittu, ja kaikki kuolinpesän osakkaat ovat hyväksyneet sen, haet yliholhoojan perinnönjakoa koskevaa suostumusta. Hakulomakkeeseen liitetään myös perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon liittyvät asiakirjat sekä kassaperusteet. Kassaperusteista on ilmettävä kuolinpesän tapahtumat kuolinpäivästä jakopäivään.

Kiinteistön myynti

Jos päämies omistaa kiinteistön tai asunto-oikeusasunnon, jossa hän ei asu, tai jota hän ei voi käyttää, kiinteistö tai asunto-oikeusasunto on pääsääntöisesti myytävä. Ota yhteyttä kiinteistönvälittäjään, ja kun ostaja on ilmaantunut, sinä, kiinteistönvälittäjä ja ostaja allekirjoitatte ostosopimuksen. Sen jälkeen haetaan yliholhoojan suostumusta kiinteistön tai asunto-oikeusasunnon myynnille. Hakulomakkeeseen liitetään myös ostosopimus sekä omaisten lausunto, mikäli päämiehellä on lähiomaisia. Joskus vaaditaan myös lääkärintodistus, joka osoittaa päämiehen suostuvan myyntiin. Ostosopimuksessa on oltava piileviä vikoja ja puutteita koskeva lauseke, sekä lauseke, jonka mukaan ostosopimus on voimassa vain, jos yliholhooja antaa suostumuksensa.

Yliholhoojalle annettava suostumus

Yliholhoojalle annetaan vuosittain ennen 1. maaliskuuta tilitys yhdessä dokumentaation, kuten esimerkiksi päämiehen laskujen kanssa. Yhdessä vuosittaisen tilityksen kanssa lähetetään myös Redogörelse-niminen (selvitys) kaavake. Sen avulla kuvataan toimeksiannon kulku ja haetaan palkkiota.

Uutta toimeksiantoa käynnistettäessä täytetään omaisuusluettelon sisältävä kaavake, joka toimitetaan yhdessä pankin selvityksen kanssa.

Kaavakkeet (ruotsinkielisiä) ovat sähköisesti täytettäviä, mutta ne on tulostettava ja allekirjoitettava.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Itsepalvelu

Ansökan om nämndens samtycke till köp/försäljning av fastighe


Ansökan om nämndens samtycke till uttag från spärrat konto


Ansökan om nämndens samtycke till arvskifte


Redogörelse (god man/förvaltare)


Årsräkning (god man /förvaltare)


Förteckning tillgångar och skulder


Riktlinjer för arvoden och ersättningar


Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Puhelin:

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Uskottuna miehenä tai edunvalvojana toimivalle

Facebook LinkedIn E-post