Valikko

Valikko

Asunnonsopeuttaminen

Jos sinulla on jokin pysyvä toimintarajoite, jonka vuoksi asuntoasi pitää sopeuttaa, voit hakea asunnonsopeuttamisavustusta (bostadsanpassningsbidrag). Avustuksen tarkoituksena on antaa sinulle mahdollisuus elää itsenäistä elämää omassa asunnossasi.

Voit hakea avustusta?

 • Jos sinulla on toimintarajoite tai asut samassa
  taloudessa toimintarajoitteisen henkilön kanssa
 • Jos olet vanhempi, jolla on huollettavana
  toimintarajoitteinen lapsi
 • Jos hoidat säännöllisesti toimintarajoitteista henkilöä
  omassa asunnossasi

Avustus myönnetään asunnon kiinteiden toimintojen sopeuttamista varten. Kiinteillä toiminnoilla tarkoitetaan sellaisia rakenteita, joita ei tavallisesti oteta mukaan muuton yhteydessä.

Sopeuttamista voi olla esimerkiksi:

 • kynnysten poistaminen
 • tukikahvojen asentaminen
 • suihkupaikan järjestäminen
 • yhdysramppien asentaminen

Avustuksen myöntämiseksi vaaditaan, että työterapeutti, fysioterapeutti (lääkintävoimistelija) tai muu asiantuntija todistaa, että haettu sopeuttamistoimenpide on välttämätön.

Avustusta ei myönnetä

Jos muutat uuteen asuntoon, mahdollisuutesi saada
avustusta sopeuttamistoimenpiteisiin ovat hyvin rajoitetut. Sinun oletetaan valitsevan toimintarajoitteesi kannalta sopiva asunto.

Avustusta ei myönnetä asunnon normaaliin kunnossapitoon
tai korjauksiin. Avustusta ei myöskään myönnetä niin kutsuttujen talon teknisten puutteiden, kuten kosteus- tai homevaurioiden korjaamiseen. Sopeuttaminen ei saa kuulua osana asunnon laajaan remonttiin.

Kiinteistönomistajan suostumus

Asunnon sopeuttamiseen vaaditaan aina kiinteistönomistajan kirjallinen suostumus. Mikäli kiinteistönomistaja tai asumisoikeusyhdistys ei anna suostumusta sopeuttamistoimenpiteisiin, voit olla velvollinen palauttamaan asunnon alkuperäiskuntoon. Jos omistat asunnon yhdessä
toisen henkilön kanssa, tämän on annettava kirjallinen suostumuksensa asunnon sopeuttamiseen.

Näin avustusta haetaan

Hakemuslomakkeen ja toimeksiantolomakkeen saa
todistuksenantajalta, asunnonsopeuttamisyksikön käsittelijältä tai tulostaa tästä.

Jätä todistus ja toimenpide-ehdotus, joka vahvistaa
toimintarajoitteesi ja kuvaa sen aiheuttamat ongelmat asunnossasi. Todistuksen ja toimenpide-ehdotuksen voi pyytää esimerkiksi työterapeutilta, lääkintävoimistelijalta tai näköpedagogilta.

l

Itsepalvelu

Ansök om bostadsanpassning


Uppdragsblankett bostadsanpassning


Hakemuksen sisältövaatimukset:

 • hakemuslomake, josta käy ilmi, mitä toimenpiteitä varten avustusta haetaan, sekä kiinteistönomistajan kirjallinen lupa toimenpiteiden suorittamiseen asunnossa
 • todistus toimintarajoitteesta ja haetun sopeuttamisen
  tarpeellisuudesta
 • toimenpide-ehdotus
 • toimeksiantolomake, jotta asunnonsopeuttamisyksikkö voisi auttaa sinua pyytämään tarjouksia, tilaamaan työntekijät, maksamaan laskun ym.

Hakemuksesi käsitellään asunnonsopeuttamisavustuksesta annetun lain (lagen om bostadsanpassningsbidraglinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan) mukaisesti. Asunnonsopeuttamisyksikkö selvittää oikeutesi avustukseen ja antaa päätöksen. Joskus selvityksen tekemiseksi vaaditaan kotikäynti.

Apua sopeuttamisen tilaamisessa

Asunnonsopeuttamisyksikön tekninen käsittelijä voi auttaa
sinua pyytämään tarjouksia, tilaamaan sopeuttamistyön, johon sinulle on myönnetty avustus, ja maksamaan laskun myönnetyllä avustuksella. Tämä tapahtuu sinun toimeksiannostasi, jos liität hakemukseesi toimeksiantolomakkeen.

Vaikka asunnonsopeuttamisyksikön henkilökunta auttaa sinua yllä mainituissa, muista että asunnon sopeuttamistöiden tilaaminen ja toteuttaminen ovat aina avustuksen saajan ja sopeuttamisen suorittavan urakoitsijan välinen juridinen liikesopimus.

Valittaminen

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen. Päätöksessä on valitusohjeet.

Mer information

p

Yhteystiedot

Viimeisin muutos: 2019-06-13 16.02

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Pievani Isokoski

Jaa sivu: Asunnonsopeuttaminen

g q n C

p

Yhteystiedot