Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hoito- ja hoivamaksut

Tällä sivulla on tiivistelmä hoito- ja hoivamaksuista sekä ruokamaksuista. Koko ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten hoito- ja hoivataksan Pdf, 217.5 kB, avautuu uuteen ikkunaan. (svenska) saa tästä. Taksa on voimassa kunnan ikääntyneille ja toimintarajoitteisille tarjoaman hoidon ja hoivan sekä muun palvelutoiminnan puitteissa sosiaalipalvelulain sekä terveyden- ja sairaanhoitolain mukaan. Taksa on voimassa riippumatta siitä, suorittaako kunta itse toimenpiteet vai suoritetaanko ne kunnan toimeksiannosta.

Maskut koostuvat kahdesta eri taksasta, tavallisessa asunnossa suoritettavien toimenpiteiden tuntimaksusta sekä hoivatoimenpiteistä ja kotisairaanhoidosta ym. velotettavista kuukausimaksuista. Erityisasuntojen palvelujen käyttäjät maksavat kaikki toimenpiteet kattavan maksun.

Palvelu

Palvelusta maksetaan 230 kruunua tehdyltä työtunnilta. Palveluun sisältyvät esimerkiksi siivous, ostos- ja muu asiointiapu, pyykinpesu ja vaatehuolto sekä saattajapalvelu yksittäistapauksissa.

Hoivaja asumisen tuki

Hoiva ja asumisen tuki maksaa 250 kruunua kalenterikuukaudessa tehtyjen työtuntien määrästä riippumatta.

Hoivaan sisältyvät esimerkiksi henkilökohtainen hygienia, pukeminen ja riisuminen, WC-käynnit ja siirtymiset, ruokailuapu, sosiaaliset aktiviteetit sekä turvakäynnit (esim. rauhoittaminen sekä apu informaation vastaanottamisessa ja välittämisessä).

Asumista tuetaan kotona tai lähiympäristössä. Tarkoituksena on tukea sinua niin että voit selviytyä arkipäivästä omin avuin ja elää enemmän itsenäistä elämää. Se voi esimerkiksi koskea päivärakenteen tai viikkosuunnitelman laatimista, tukea sosiaalisiin yhteyksiinpääsemisessä tai arkitoimien käynnistämisessä.

Turvahälytin

Turvahälytin maksaa 100 kruunua kuukaudessa. Palvelunkäyttäjä maksaa tavallisen puhelumaksun puhelunoperaattorilleen, mutta ei maksa tekniikasta, henkilökunnan tuesta tai hälytykseen liittyvistä palveluista.

Päivätoiminta

Päivätoiminta maksaa 250 kruunua kuukaudessa. Maksu koskee toimintaa. Lisäksi peritään ruokamaksu.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito maksaa 250 kr kuukaudessa riippumatta hoidon laajuudesta. Maksu kattaa sairaanhoitajan, lääkintävoimistelijan ja työterapeutin palvelut. Lapsille ja alle 19-vuotiaille nuorille tarkoitettu kunnallinen terveyden- ja sairaanhoito on maksuton.

Lyhytaikaisasuminen

Lyhytaikaisasuminen maksaa 71 kruunua vuorokaudessa. Maksuun sisältyvät palvelu, hoiva, kotisairaanhoito ja aktiviteetit sekä mahdollinen turvahälytin. Lisäksi peritään ruokamaksu 138 kruunua/vuorokausi.

Hoito-ja hoiva-asuminen

Hoito- ja hoiva-asuminen maksaa 2139 kruunua kuukaudessa. Maksuun sisältyvät palvelu, hoiva, kotisairaanhoito ja aktiviteetit sekä mahdollinen turvahälytin. Lisäksi peritään ruoka- ja vuokramaksu.

Ateriajakelu

Ateriajakelu maksaa 250 kruunua kuukaudessa. Maksu koskee tilattujen annosten toimitusta. Aterianjakelusta peritään vain yksi maksu taloutta kohden. Lisäksi peritään ruokamaksu, 55 kruunua pääateria- annoksesta.

Ruokamaksut hoito- ja hoiva-asunnoissa

‌Ruokamaksut hoito- ja hoiva-asunnoissa

Ateria

Kuukausimaksu

Kaikki ateriat

4140 kronor

Aamiainen ja pääateria

2880 kronor

Pääateria ja ilta-ateria

3300 kronor

Vain pääateria

2040 kronor

Ravintolahinnat ilman avuntarvepäätöstä

Vanhustenhuollon ravintolat perivät eläkeläisiltä ja päivätoimintaan osallistuvilta yksittäisistä annoksista 70 kruunua/annos lounaasta, johon sisältyy yksinkertainen jälkiruoka.

Vähimmäismäärä

Kaikille täytyy jäädä riittävästi rahaa jäljelle sen jälkeen, kun verot ja asumiskustannukset on maksettu. Tätä kutsutaan vähimmäismääräksi ja sen tulee riittää normaaleihin elinkustannuksiin, kuten ruokaan, vaatteisiin, kenkiin, hygieniatuotteisiin, puhelimeen, päivälehteen ja sairaanhoitoon. Hoito- ja hoivamaksusta vähennetään palvelunkäyttäjän tulojen mukaisesti sen verran, että hänelle jää vähimmäismäärä. Hoito- ja hoivamaksu on alimmillaan 0 kruunua.

Vuonna 2021 yksineläjien vähimmäismäärä on 5 373 kruunua ja yhdessä elävien avio- ja avopuolisoiden 4 540 kruunua henkilöä kohti. Alle 65-vuotiaiden summa on 10 prosenttia korkeampi.

Jos perheeseen kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, vähimmäismäärää korotetaan kotona asuvista lapsista aiheutuvien kohtuullisten kustannusten verran.

Sellaisen palvelunkäyttäjän osalta, jonka palveluihin kuuluu ateriatilaus tai –jakelu, sovelletaan korotettua vähimmäismäärää korvaukseksi ruoanvalmistuskustannuksista.

Vähimmäismäärää voidaan nostaa tai laskea yksilöllisten olosuhteiden mukaan, esimerkiksi uskotusta miehestä aiheutuvien kustannusten takia. Tarpeen täytyy olla jatkuvaa (vähintään 6 kuukautta) ja määrän vähintään 200 kruunua kuukaudessa.

Maksuperuste

Jotta pystyttäisiin laskemaan, tuleeko yksilöllisen hoito- ja hoivamaksun kokonaismäärän olla edellä mainittua alhaisempi, palvelunkäyttäjän on vastattava kunnan tulotiedusteluun, joka lähetetään kerran vuodessa. Tulojen muutoksista on ilmoitettava kuntaan. Tuloiksi lasketaan muun muassa eläke-, ansio-, pääoma- ja elinkeinotulot sekä asuntolisä/asuntoavustus. Maksuun ei vaikuta omaisuus, mutta korot ja muut osingot vaikuttavat. Yhdessä elävien puolisoiden yhteenlasketut tulot jaetaan tasan puolisoiden kesken maksuperustetta laskettaessa.

Yleistä maksuista

Maksut laskutetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen. Jos laskutettava määrä alittaa 50 kruunua, emme lähetä laskua. Laskuttamattomat määrät lasketaan yhteen ja kun ne saavuttavat vähintään 50 kruunun rajan, lähetämme useita kuukaisia koskevan kokoomalaskun.

Poissaolo

Jos palvelunkäyttäjä on poissa hoito- ja hoiva-asunnosta kokonaisen kuukauden, häneltä ei peritä maksua. Jos poissaolo kestää alle kuukauden mutta yli 15 yhtäjaksoista päivää, peritään puolet maksusta.

Ruokamaksu poistetaan ensimmäisestä päivästä lähtien, jos poissaolosta on ilmoitettu edellisenä päivänä. Jos poissaolosta ei ole ilmoitettu etukäteen, ruokamaksu poistetaan kahdeksannesta päivästä lähtien. Jäähdytetystä ruoasta, joka on jo toimitettu perille, peritään aina maksu.

Maksun kohtuullistaminen

Maksua voidaan kohtuullistaa seuraavassa kahdessa tapauksessa:

  • jos toinen aviopuolisoista tai rekisteröity partneri muuttaa hoito- ja hoiva-asuntoon ja toinen jää asumaan alkuperäiseen asuntoon. Entiseen asuntoon jäävälle ei saa aiheutua kohtuutonta taloudellisen tilanteen heikkenemistä.
  • jos joku muuttaa yhdessä aviopuolisonsa, rekisteröidyn partnerin tai avopuolison kanssa hoito- ja hoiva-asuntoon, vaikka oma hoivan tarve ei ole yhtä suuri. Mukana muuttava puoliso maksaa silloin maksun, joka vastaa hänen tarvitsemiaan palveluja.

Maksun kohtuullistamista täytyy hakea erikseen.

Valittaminen

Hoito- ja hoivamaksupäätöksistä voi valittaa. Jos on kyse vanhustenhuollosta, ota yhteys Hoito- ja vanhustenhuoltohallintoon, ja jos on kyse toimintaesteisille suunnatusta toiminnasta, ota yhteys Sosiaaliseen hoivahallintoon. Yhteydenotto tapahtuu Boråsin kaupungin vaihteen kautta, puhelin 033-35 70 00.

Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Hoito- ja hoivamaksut

Facebook Twitter LinkedIn E-post