Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kuka on oikeutettu valtakunnalliseen kuljetuspalveluun?

Valtakunnallisesta kuljetuspalvelusta säädetyn lain SFS 1997:735 mukaan kunnan on maksettava korvausta matkakuluista henkilöille, joiden on laajan ja pysyvän toimintarajoitteen johdosta matkustettava erityisen kalliisti.

Matkan tarkoitus

Matkan tarkoituksena voi olla virkistys, vapaa-ajan toiminta tai jokin muu yksityisasia. Matka ei saa liittyä työhön, koulutukseen tai lääketieteelliseen hoitoon tai käsittelyyn. Valtakunnallista kuljetuspalvelua ei voida myöntää, jos valtio, kunta tai alue maksaa matkan jostakin muusta syystä.

Junamatkat

Useimmissa junissa on pyörätuolinosturi sekä pyörätuolipaikka, joiden avulla pyörätuolin käyttäjät selviytyvät junamatkoista. Monet junavaunut on varustettu tasaisella sisäänkäynnillä, mikä mahdollistaa sisään pääsyn ja poistumisen toimintarajoitteesta huolimatta. Liikenteenharjoittajat tarjoavat myös maksutonta saattajapalvelua useimmilla asemilla. Saattaja on tukena asemarakennuksessa, laiturilla ja junassa sekä auttaa matkatavaroiden kanssa ja liikennevälineiden vaihdossa. Jos matkustaja selviytyy omin voimin tällä avulla, hänellä ei ole oikeutta valtakunnalliseen kuljetuspalveluun.

Lentäminen

Joskus lento on paras vaihtoehto, etenkin pitkillä matkoilla matka-ajan lyhentyessä junaan verrattaessa. Yhdessä lipun kanssa voi varata maksutonta apua lentokentällä ja koneeseen pääsemisessä. Pyörätuolinosturi ja siirtolaite ovat saatavilla. Jos matkustaja selviytyy omin voimin tällä avulla, hänellä ei ole oikeutta valtakunnalliseen kuljetuspalveluun.

Matkustaminen saattajan kanssa

Jos juna- tai lentomatkasta ei selviydytä omin voimin, harkitaan ensi sijassa matkustusmahdollisuutta saattajan kanssa. Kunta korvaa siinä tapauksessa saattajan matkakulut. Matkustajan on järjestettävä saattaja itse. Saattajan tehtävänä on antaa matkustajalle tarvittava apu, mikä ei kuulu liikennöitsijän henkilöstön tehtäviin. Puuttuva saattaja matkalla ei ole pätevä syy muun matkustustavan myöntämiselle. Lupaa voidaan täydentää henkilö- tai erityisajoneuvolla toteutettavalla jatkoyhteydellä.

Matkustaminen henkilöautolla tai erityisajoneuvolla

Henkilö- tai erityisajoneuvolla toteutettavaa valtakunnallista kuljetuspalvelua myönnetään vain, jos siihen on erityisiä syitä, ja toimintarajoite tekee matkustamisesta joukkoliikennevälineillä mahdotonta. Julkisten kulkuvälineiden puuttuminen jollakin matkaosuudella tai jonakin ajankohtana ei ole pätevä syy muun matkustustavan myöntämiselle. Matkustustapaa koskeva lupa myönnetään hakijan toimintarajoitteen perusteella siten, että se aiheuttaa alhaisimman mahdollisen kustannuksen luvan myöntäjälle. Pyörätuolimatkoilla käyttäjä vastaa itse tuolin turvallisuudesta. Kuljettaja vastaa vain pyörätuolin turvallisesta kiinnityksestä ajoneuvossa.

Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Sähköposti:

Puhelin:

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Kuka on oikeutettu valtakunnalliseen kuljetuspalveluun?

Facebook LinkedIn E-post